Nyhedsbrev nr. 7 2017

  13/9/2017

Kadetter – en ulykkelig situation  

Kære kollega
Der er sket meget i dansk politi i den seneste tid. Situationen omkring politikadetterne er desværre stadig uændret i forhold til, at forhandlingerne om en overenskomst er kørt fast mellem CO10/Politiforbundet og Moderniseringsstyrelsen. Jeg kan ikke pga. de nuværende forhandlinger gå i detaljer med uenighederne, men som jeg tidligere har skrevet, så handler det fortsat om strejkeret og nødberedskab.

Det er en ulykkelig og uholdbar sag for de 53 politikadetter, der nu er færdige med deres uddannelse og klar til at trække i arbejdstøjet, men ikke kan komme i gang ved grænsen eller med bevogtning.

Politiforbundet forsøger stadig at opnå et forhandlingsresultat med Moderniseringsstyrelsen. Selvom det ser meget svært ud, har vi ikke opgivet håbet for at finde en løsning.

Vi kæmper fortsat kampen for ordentlige forhold for vores medlemmer. De politikadetter, der ikke er omfattet af dagpenge, vil få økonomisk understøttelse af Politiforbundet svarende til dagpengesatsen.

Det er en politisk opfindelse med politikadetterne. Det blev vedtaget ved sidste års finanslov for 2017, at politikadetterne skulle være med til at løse opgaver for et presset dansk politi. Det undrer mig stadig, at der ikke har været større velvilje fra statens side for at lave en aftale. 

Militæret skal aflaste politiet

I sidste uge fremlagde regeringen deres plan for, hvordan Forsvaret skal aflaste politiet i en midlertidig periode. Der skal indsættes i alt 160 soldater, hvilket vil frigive 128 politi-årsværk.

Ved grænsen i Rødby og i Sønderjylland skal soldaterne løse opgaver med bevogtning og transportantkørsel af frihedsberøvede personer. Yderligere indsættes der flere hjemmeværnsfolk. I hovedstadsområdet skal Forsvaret hjælpe med at bevogte de objekter, hvor politiet hidtil har været til stede. Alle steder vil soldaterne være under politimæssig ledelse. De vil bære deres egen uniform og våben samt bliver udstyret med politiets pebersprays og strips.

Mandag den 11. september startede de 160 soldater et 14-dages uddannelsesforløb på Politiskolen og skal være klar til at arbejde med deres nye opgaver i slutningen af september.

Politiforbundet er generelt skeptisk over for militær i gaderne. Vi finder det meget udansk, men det er en politisk beslutning. Vi mener dog, at den militære assistance vil aflaste et i forvejen presset politi. Politiforbundets Hovedbestyrelse har taget beslutningen til efterretning.

Ordningen er midlertidig. Forsvarschef Bjørn Bisserup har meldt ud, at Forsvaret vil kunne løse denne opgave i et halvt år, før den kommer til at påvirke Forsvarets øvrige operative opgaver.


Ikke enige om vilkår for forlængelse af politistuderendes praktik

Rigspolitiet har besluttet at forlænge 266 politistuderendes praktikperiode med tre måneder. De berørte politistuderende er dele af ansættelsesholdet pr. 1. maj 2016 og hele ansættelsesholdet pr. 1. august 2016.

Politiforbundet har drøftet vilkårene for forlængelsen af praktikperioden – og dermed også af uddannelsen – med Rigspolitiet. Men vi kan konstatere, at Politiforbundet og Rigspolitiet er uenige om, hvordan de gældende aftale- og rammevilkår skal forstås.

Politiforbundet anser nemlig Rigspolitiets beslutning for at være i strid med den såkaldte klassificeringsaftale, som siger, at man får løn ved fastansættelse. I de berørte politistuderendes tilfælde bliver de fastansat som polititjenestemænd, men får først løn tre måneder senere, når uddannelsen er afsluttet. Det mener Politiforbundet er et aftalebrud og urimeligt over for de politistuderende.

Politiforbundet forfølger nu juridisk vores påstand om aftalebrud, ligesom vi vil holde skarpt øje med de afledte aspekter, som Rigspolitiets beslutning kan have for de politistuderende.

Afslutningsvis vil jeg sige, at vi befinder os i en situation, hvor der er et meget stort politisk fokus på politiet. Det betyder, at vi konstant bombarderes med nye initiativer og forslag fra politikerne. Det er den hverdag og verden, vi skal manøvrere i som forbund. Det kan være hektisk og omskifteligt, og det håber jeg, der er forståelse for ude hos jer.

Med venlig hilsen

Claus Oxfeldt
Forbundsformand