Fyns Politiforening

Fyns Politiforening er stiftet den 25. oktober 2006 og varetager de faglige interesser for politi- og kontortjenestemandsansatte i kredsen. Foreningen har cirka 760 medlemmer fordelt på 1 hovedstation og 5 lokalstationer med underliggende afdelinger.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer, formand, næstformand, kasserer, formand og næstformand i Odense personaleklub samt formand for Svendborg Personaleklub .

Formand, næstformand og klubformanden i Odense varetager den daglige drift i tæt samarbjede med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Klubformanden i Svendborg har den daglige kontakt til de øvrige klubformænd údenfor hovedstationen.

Generalforsamlingen afholdes i marts måned og alle medlemmer inviteres til at deltage. På generalforsamlingen vælges formand, næstformand og kassereren og det bekendtsgøres hvilke klubformænd der er valgt på egen lokalstation. Herefter indtræder de i bestyrelsen. Odense personaleklub har på grund af medlemsunderlaget yderligere et bestyrelsesmedlem.

Arbejdsmiljøkoordinatoren inviteres til bestyrelsesmøderne hvor han har taleret men ikke stemmeret.

Der afholdes et bestyrelsesmøde hver måned undtagen juli. 

For at højne fagligheden afholdes der bl.a. fyraftensmøder hvor der inviteres en foredragsholder til et specifikt emne som efterfølgende drøftes blandt de fremmødte.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram