Vigtige ændringer i den nye arbejdstidsaftale

De vigtigste ændringer i den reviderede arbejdstidsaftale mellem Rigspolitiet og Politiforbundet af 15. marts 2013:

- Sprogbruget er moderniseret.

- Vejledning til aftalen udfærdiges i elektronisk, som kan læses her eller på POLNET.

- Omlægning regnes fra den nye pålagte vagts begyndelse (præcisering).

- Ved udgangen af et kvartal, kan der nu planlægges med plus/minus fire ordinære fridage. Overskuddet/underskuddet er fortløbende.

- Den enkelte kollega kan nu selv bytte sig til/ændre egen plan til en vagt på en ordinær fridag – dog således, at der ikke vil blive tale om en inddraget ordinær fridag med kompensation til følge.

- Den enkelte kollega kan nu selv vælge at fastholde en planlagt vagt, selv om fridøgnslængden ikke overholdes - dog vil dette ikke udløse kompensation. 

Den gamle ”Vejledning om arbejdstidsregler” er ikke gældende mere, idet der i forbindelse med den nye arbejdstidsaftale er indarbejdet en elektronisk vejledning. Disse vejledninger kan klikkes frem ved at klikke på det enkelte fremhævede tekstfelt i den elektroniske vejledning, som du finder på POLNET.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram