Vigtige ændringer i den nye arbejdstidsaftale fra 2018

De vigtigste ændringer i den nye arbejdstidsaftale med virkning fra 1. september 2018.

Rådighedstjeneste:

 • Rådighedstjeneste omfatter nu alle ansatte på politiets arbejdstidsaftale herunder alle uchargerede og chargerede samt alle kontrollable og ukontrollable kolleger. (Chefpolitiinspektører er ikke omfattet).

 •  Der skelnes mellem fire former for rådighedstjeneste:
  • Telefonvagt – for ukontrollable ledere op til lrm. 37, der skal træffes på telefon uden udkaldsforpligtigelse - honoreres med 12,5 procent af timelønnen.
  • Rådighedsvagt med udkald og hvor medarbejderen selv bestemmer opholdssted – honoreres med 25 procent af timelønnen.
  • Rådighedsvagt med udkald og hvor medarbejderen ikke opholder sig på bopælen eller et andet selvvalgt sted – honoreres med 50 procent af timelønnen.
  • Rådighedsvagt med udkald og hvor medarbejderen er underlagt en særlig opgave/aktion med skærpede krav til responstid eller lignende – honoreres med 75 procent af timelønnen.

 •  Udkald under rådighedstjeneste:
  • Der optjenes arbejdstidsbestemte tillæg, når/hvis den ansatte kaldes på arbejde (udkald). (Gælder ikke ukontrollable).
  • Hvis et udkald varer mere end 12 timer, honoreres timerne ud over 12 timer med den præsterede arbejdstid med tillæg af 100 procent. Dette gælder også selv om udkaldet går ind i den næste planlagte tjeneste. (Gælder ikke ukontrollable).

 

Aftale om fritvalgsordning:

(Bestemmelserne om frit valg gælder ikke for ansatte på ukontrollabel tjeneste).

 •  Der kan nu vælges frit mellem udbetaling, afspadsering eller indbetaling til PFA pension (CO 10 ordningen) af:
  • Normtid – ud over 16 timer.
  • Afspadsering – efter normperiodens udløb. (Tvangsudbetaling efter hidtidige regler det vil sige først efter 3 måneder).
  • Tilkald og omlægning
  • Rådighedstjeneste – både for selve rådighedstjenesten og eventuel udkald herunder.
  • Ordinære fridage – der ikke er afviklet ved årets udgang – dog maksimalt fire dage.

 •  Ordningen om overførsel af midler til PFA-pensioner er dog ikke afklaret og iværksættes først det praktiske er på plads.

 •  Det er politidirektøren i politikredsen, der beslutter om anmodninger om udbetaling kan imødekommes og i hvilket omfang.
Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram