Barsel

Barselsloven står der beskrevet, hvordan din ret til fravær og dagpenge under orlov er, og du kan også læse om varslingsreglerne. 


En mere lettilgængelig udgave af reglerne kan du finde på borger.dk

 I Barselsloven opereres med følgende begreber:

  • Graviditetsorlov: 4 uger før fødslen til moderen.
  • Barselsorlov: 14 uger efter fødslen til moderen.  
  • Fædreorlov: 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen til faderen.  
  • Forældreorlov: 32 uger til hver af forældrene. (Kan forlænges til enten 40 eller 46 uger).
Forældrenes samlede ret til fulde dagpenge er dog maksimalt 52 uger (4 ugers graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov, 2 ugers fædreorlov og 32 ugers forældreorlov).

Barselsloven giver mulighed for hel eller delvis genoptagelse af arbejdet med eller uden udskydelse/forlængelse af fraværs- og dagpengeretten. Det giver familien mulighed for at tilrettelægge orloven fleksibelt.

Prøv Personalestyrelsens Barselsberegner, der kan beregne orlovsforløb i forbindelse med graviditet og barsel for ansatte, der er omfattet af statens barselsaftale. Barselsberegneren kan kun beregne de mest almindeligt forekommende orlovsforløb. 

Hver opmærksom på, at fra den 1. december 2012 er det ikke længere din kommune, der står for barselsdagpenge. Det er i sted den nye, offentlige myndighed Udbetaling Danmark, der udbetaler barseldagpenge til dig. 

Har du spørgsmål om barseldagpenge, er der hjælp at hente på borger.dk/barseldagpenge – her kan du: 

• Få svar på de oftest stillede spørgsmål.
• Se, hvilke frister du skal huske.
• Beregne og planlægge din orlov. 

 

Download:
 
Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram