FAQ

1. Hvornår skal jeg fortælle om graviditeten?
Du skal informere din arbejdsgiver senest tre måneder før forventet fødsel - og samtidig skal du give oplysning om i hvilket omfang, du ønsker at afholde graviditetsorlov. Graviditetsorlov er orlovsperioden før forventet fødsel.

2. Hvor tidligt før fødslen kan jeg stoppe med at arbejde?
Moderen har ret til lønnet graviditetsorlov i op til 6 uger før fødslen.

3. Må de 6 uger inden fødslen udskydes til senere, hvis jeg føder for tidligt?
Nej, din ret til orlov efter fødslen er uafhængig af, om du har holdt 6 ugers orlov før fødslen.

4. Hvad hvis jeg har et særligt krævende eller farligt job?
Såfremt jobbet efter en konkret vurdering indebærer en fare for en ansats garviditet, skal arbejdsgiveren træffe de nødvendige foranstaltninger. I tilfælde, hvor en gravid ansat af beskyttelseshensyn midlertidigt omplaceres til andet arbejde, har hun ret til sin sædvanlige løn, herunder eventuelle fast påregnelige ydelser i samme omfang som under fravær på grund af sygdom.

5. Kan jeg gå på orlov før de 6 uger før fødslen, hvis graviditeten medfører sygdom?
Ja, hvis lægen vurderer, at graviditeten har et sygeligt forløb, som kan medføre risiko for dit helbred eller fostret ved fortsat arbejde. For eksempel truende abort, bækkenløsning, tvillingefødsel med videre. Dette vil dog være en sygemelding - og ikke barsel.

6. Kan jeg holde fri fra arbejdet i forbindelse med graviditetsundersøgelser med videre?
Ja, du har ret til fravær i forbindelse med en undersøgelse hos egen læge, jordemoder med videre. Fraværet skal søges placeret til mindst mulig gene for arbejdsgiveren. Hvis undersøgelsen kun kan foregå i arbejdstiden, har du ret til at få fri fra arbejdet med løn.
Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram