FAQ - Ny ferielov - det betyder den for dig

Hvad er baggrunden for den ny ferielov?
- I Danmark har vi hidtil haft såkaldt forskudt ferie. Det betyder, at du optjener ferie fra den 1. januar til den 31. december, men ferien kan først afholdes fra den 1. maj til den 30. april året efter. Som ny på arbejdsmarkedet kan du derfor komme til at vente op til 16 måneder, før du kan holde ferie med løn.
Men det gør den ny ferielov nu op med. Fremover optjener og afholder du ferie samtidig – kaldet samtidighedsferie.

Hvornår optjener jeg så ferie efter den ny ferielov?
- Du optjener ferie i perioden mellem den 1. september til den 31. august. Optjeningsåret er altså på 12 måneder, ligesom før.

Hvor meget optjener jeg?
- Du vil optjene 2,08 feriedage om måneden. Sådan har det også været hidtil.

Hvornår skal min ferie holdes?
- Du kan afholde din optjente ferie fra den 1. september til den 31. december året efter. Du kan altså løbende afvikle ferie gennem 16 måneder, mod tidligere 12. Det betyder, at du kan planlægge din ferie mere fleksibelt.

Hvordan bliver varslingsreglerne?
- De vil være de samme som i dag. Som udgangspunkt aftales feriens placering mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren. Men opstår der uenighed omkring tidspunktet for afholdelse af ferien, er det i sidste ende arbejdsgiveren, der ensidigt bestemmer. Arbejdsgiver skal i så fald overholde lovens varslingsregler om, at hovedferien skal varsles mindst tre måneder før afholdelse, mens restferien alene skal varsles en måned før afholdelse.

Må jeg stadig overføre ferie fra et ferieår til et andet?
Ja, det må du gerne. Efteraftale med arbejdsgiver kan du få overført den 5. ferieuge. Du skal dog som minimum have holdt fire ugers ferie i ferieafholdelsesperioden.

Hvad sker der, indtil den nye lov træder i kraft 1. september 2020?
- En overgangsordning medfører, at ferie optjent fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 – svarende til 16,7 dage – gemmes og først kan bruges til afholdelse af ferie fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020. Det vil sige lige inden, den nye ferielov træder i kraft.
Den ferie, du optjener fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 ”indefryses” i en særlig fond. Dit tilgodehavende udbetales, når du forlader arbejdsmarkedet som folkepensionist. Lader du dig pensionere inden da, skal du ansøge fonden om at få udbetalt dit indefrosne tilgodehavende.

Læs mere i Politiforbundets vejledning vedrørende den ny ferielov.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram