M. True og hustrus Mindelegat

Navn og stiftelse 
Fundats for kriminalassistent M. True og hustru Laura Trues mindelegat. Stiftet den 20. marts 1963.

Formål
Legatet skal hjælpe kriminalpolitimænds enker med børn, som har vanskeligt ved at klare sig for pensionen.

Legatets uddeles en gang om året (december måned) i portioner á 600,00 kroner.

Ansøgning
I november opslåes mindelegatet i DANSK POLITI, hvorefter man kan rekvirere en ansøgningsblanket hos Politiforbundet.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram