FAQ – Forsikringer

Hvordan tilmelder jeg mig forsikringerne?
Tilmelding til forsikringerne sker via Politiforbundets hjemmeside, under medlemsinformation finder du punktet forsikringer.
Gå herefter ind på den forsikring du ønsker at tegne. Ulykkesforsikringen tilmeldes elektronisk, livsforsikringen og helbredssikringen tilmelder du dig via en tilmeldingsblanket. 

Hvordan tilmelder/afmelder jeg ægtefælle eller børn på ulykkesforsikringen?
Alle ændringer på ulykkesforsikringen skal ske via Politiforbundets hjemmeside

Hvordan tilmelder/afmelder jeg ægtefælle på helbredssikringen - og hvordan med børn?
Du skal sende en mail til Politiforbundet: mail@politiforbundet.dk
Dine børn mellem 1 og 21 år er automatisk dækket af din helbredssikring.
Forsikringen udløber i den måned, barnet fylder 21 år. 

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg får brug for min forsikring?
Du skal altid henvende dig til forsikringsselskaberne. 

Hvor finder jeg præmier, dækning og forsikringsbetingelser på forsikringerne?
Under hver enkelt type forsikring på hjemmesiden.

Hvordan begunstiger jeg en anden end arvinger?
Du skal kontakte forsikringsselskabet. 
Begunstigelse vedrørende både livsforsikring og ulykkesforsikring administreres af forsikringsselskaberne.  

Hvad er det for en livsforsikring, der står på min lønseddel til 108,35 kroner?
Det er en obligatorisk livsforsikring, du har gennem din arbejdsgiver.

Hvad gør jeg, hvis jeg får konstateret en kritisk sygdom?
 Forenede Gruppelivs hjemmeside finder du et ansøgningsskema, som du skal udfylde i forbindelse med kritisk sygdom. 

Skal jeg udfylde et helbredsskema, når jeg tilmelder mig Gruppelivsforsikring?
Ja, det skal du. Når Politiforbundet har tilmeldt dig til Gruppelivsforsikringen, vil du automatisk modtage en mail fra Forenede Gruppeliv, hvor helbredsskemaet er vedhæftet. Dette udfylder du og sender retur til dem. 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram