Gruppelivsforsikring

Hvis du er medlem af Politiforbundet, har du mulighed for at komme med i Politiforbundets gruppelivsforsikring. Gruppelivsforsikringen er en kollektiv forsikring uden opsparing – en såkaldt risikoforsikring – hvor forsikringssummen alene udbetales ved din og/eller din ægtefælles/samlevers død og/eller hvis du – eller dine børn – får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom, så længe du er omfattet af forsikringen.

Forsikringen dækker uanset om et dødsfald skyldes sygdom eller et ulykkestilfælde. Forsikringen gælder over hele verden i alle døgnets 24 timer, dog dækker forsikringen ikke dødsfald, der er en følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende. Forsikringsdækningen bortfalder ligeledes ved krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse på dansk område.

Gruppelivsforsikringen omfatter følgende forsikringsdækninger:

DØDSFALDSDÆKNING (udbetales hvis medlemmet dør).

ÆGTEFÆLLEDÆKNING (udbetales hvis medlemmets ægtefælle eller samlever dør).

DÆKNING VED VISSE KRITISKE SYGDOMME (udbetales hvis medlemmet får diagnosticeret en kritisk sygdom, som er omfattet af dækning ved visse kritiske sygdomme).

DÆKNING VED VISSE KRITISKE SYGDOMME TIL BØRN (udbetales hvis medlemmets barn og/eller medlemmets ægtefælles/samlevers barn får diagnosticeret en kritisk sygdom, som er omfattet af dækning ved visse kritiske sygdomme til børn).

Pris

Gruppelivsforsikringen koster 135 kroner om måneden.
Som politielev betales kun i praktikperioder. Som politikadet betales fra det tidspunkt, hvor der opnås ret til løn.

Hvis din erhvervsevne bliver nedsat med mindst 2/3 som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, har du mulighed for at få præmiefri dækning i op til 3 år. Præmiefri dækning betyder, at du ikke længere skal betale til forsikringen. Retten til præmiefri dækning begynder dog først fra det tidspunkt, hvor din erhvervsevne har været nedsat i mindst 3 måneder uafbrudt og under forudsætning af, at du på dette tidspunkt stadig er omfattet af forsikringen.

Hvis du udtræder af forsikringen eller forsikringen ophører, har du, i op til 6 måneder efter udtrædelsen/ophøret af forsikringen, mulighed for at søge om præmiefri dækning.

Hvis du bliver afskediget fra aktiv tjeneste på grund af tilskadekomst i tjenesten eller som følge af sygdom, har du mulighed for at forblive i gruppelivsforsikringen.

Tilmeldingsblanket


Tilmeldingsblanketten skal udfyldes og sendes ind til Politiforbundet på mail mail@politiforbundet.dk eller som post.

Hent og udfyld tilmeldingsblanket her.

Når Politiforbundet har registreret din tilmelding, vil du modtage en mail fra Forende Gruppeliv, hvor du skal benytte det medsendte link samt din Nem-ID, til at udfylde helbredsskema.

Du vil via løntræk blive opkrævet for forsikringen fra tilmeldingsdatoen. Hvis det efterfølgende viser sig, at du bliver afvist af Forenede Gruppeliv, vil du få besked fra Forenede Gruppeliv på mail og hele den betalte præmie vil blive refunderet via løntræk.

Du er først endelig godkendt af Forenede Gruppeliv, når du har modtaget en mail om, at du er godkendt og modtaget et link til forsikringsbetingelserne.

Du kan finde yderligere information om gruppelivsforsikringen i Politiforbundets forsikringsoversigt. Forsikringsoversigten kan findes på www.fg.dk under ”Privat” og ”Forsikringsoversigter” og ”80002 Politiforbundet”

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram