Helbredssikring

Politiforbundet har en aftale med PFA Pension om levering af en helbredssikring, som forbundets medlemmer kan tegne gennem deres medlemskab. Hovedområderne beskrives herunder. 

Kontaktoplysninger

Hvis du skal gøre brug af din forsikring, skal du kontakte PFA's Sundhedscenter på telefon 70 24 50 01.

Ved andre forespørgsler til indholdet i forsikringen skal du kontakte PFA's Rådgivningscenter på telefon 70 24 50 00.

Hvis du vil tilmelde, framelde eller ændre din helbredssikring, skal det ske skriftligt til Politiforbundet på mail@politiforbundet.dk 

Kræft- og hjertesygdomme

PFA forbeholder sig ret til at henvise til de offentlige pakkeforløb. Det skal i denne forbindelse nævnes, at der i offentligt regi er en behandlingsgaranti på 14 dage, når der er tale om cancer, hvorfor stort set alle cancertilfælde håndteres i offentlig regi, hvor også ekspertisen findes.  

Kroniske lidelser

PFA dækker smertelindring af kroniske lidelser i op til seks måneder, hvis den kroniske lidelse er opstået efter indmeldelse i PFA. Herefter giver PFA ikke mulighed for behandling af en kronisk lidelse.

For medlemmer af Politiforbundet, der ønsker at tegne en helbredssikring hos PFA - og som ikke tidligere har haft en helbredsforsikring gennem forbundet - gælder, at kroniske lidelser, som er kendte inden forsikringen tegnes, ikke dækkes af PFA. 

Fysioterapi og kiropraktik

PFA dækker samlet op til 12 behandlinger pr. skade og pr. kalenderår. 

Psykologhjælp

PFA dækker op til 12 konsultationer i eget netværk pr. skade og pr. kalenderår.

Børn

Børn mellem 1-21 år er automatisk omfattet i PFA Helbredssikring. 

Skadesanmeldelse

PFA visiterer pr. telefon. 

Udbud og pris

Præmien er fastsat af Politiforbundets Hovedbestyrelse på baggrund af omkostningerne til PFA og til dækning af de omkostninger, som Politiforbundet har til administration af ordningen. 

Præmien, for den nuværende helbredssikring hos PFA gennem Politiforbundet, er på 209 kroner om måneden - og for ægtefælle/samlever 194 kroner om måneden.

Som politielev betales kun i praktikperioder. Ægtefælle/samlever til politielev betaler hver måned. Som politikadet betales fra det tidspunkt, hvor der opnås ret til løn.

Forsikringsbetingelser, tilmeldingsblanket med videre

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram