Fridøgnsbank

Her kan du se aftalen om opsparing af frihed i Fridøgnsbanken af 17. juni 2016. Herunder hvilke timer, der kan overføres, og hvad man kan anvende den til.

Fridøgnsbankaftalen, vejledning og skabeloner til indgåelse af Fridøgnsbank-aftaler findes på POL-intra (Under Arbejdsplads => Personaleforhold => Arbejdstid), såvel som du herunder kan downloade den aktuelle aftale samt den tidligere aftale.

De nyeste elementer i aftalen:

  • Aftalen omfatter nu også medarbejdere på fleksjob.
  • Tillæg for aften-, nat og weekendarbejde kan konverteres med 12,75 minutter pr. time mod tidligere 15 minutter pr. time.
  • Der kan i den nye aftale opspares 12 måneder til seniorformål og 12 måneder til familieformål.
  • Opsparet frihed til familiemæssige formål skal afvikles inden for fem år, og inden man er fyldt 55 år.
  • Afvikling af frihed til seniorformål aftales ved seniorsamtalen, når medarbejderen fylder 55 år, eller i årene derefter.
  • Aftalen om opsparing kan opsiges med en måneds varsel af både medarbejderen og ledelsen. 
  • Aftalen om afvikling kan opsiges af begge parter, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
  • De opsparede timer i Fridøgnsbanken kan ikke længere bortfalde ved sygdom.
  • Medarbejderen kan nu til enhver tid anmode om udbetaling om hel eller delvis udbetaling af indestående i Fridøgnsbanken.
  • Uoverensstemmelser i henhold til den nye aftale kan forelægges Rigspolitiet og Politiforbundet.

 

Download den aktuelle aftale her.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram