Juridisk bistand

Politiforbundet bruger i dag dobbelt så mange penge på juridisk bistand til medlemmerne som for ti år siden. Det er foreningerne/den lokale tillidsrepræsentant, der indstiller sager om juridisk bistand til Politiforbundet. Der kan altså ikke rettes direkte henvendelse til Politiforbundet. 

Som en tommelfingerregel gælder, at sager som vedrører fritiden, forsætlig vold, spirituskørsel og berigelse for egen vinding ikke er omfattet af juridisk bistand. Bistand ydes i øvrigt i den udstrækning, hvor der ikke er offentlig beskikkelse af en advokat.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram