Kontingent

Det koster 413 kroner om måneden at være medlem af Politiforbundet (takst pr. 1.1.2019). 

For politielever er medlemskab gratis i den periode af uddannelsen, hvor der modtages SU. I den lønnede del betales fuldt kontingent. 

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram