Tillidsrepræsentantkurser

Formålet med Politiforbundets TR-kurser er, dels at sikre det bedst mulige fundament for tillidsrepræsentanternes arbejde, dels at give et indblik i hvad der kræves for at leve op til kollegaernes stadig stigende forventninger.

Tillidsmandsuddannelsen er et tilbud til alle Politiforbundets tillidsrepræsentanter. Dermed kan alle tillidsrepræsentanter tilegne sig faglig viden og personlig udvikling på netop de områder, der er påkrævet, for at tillidsrepræsentanten kan varetage de mange forskellige opgaver, som følger med hvervet og de respektive tillidsposter.

Grunduddannelserne er opdelt i 3 kurser (TR-G1, TR-G2, TR-G3), som alle er af en uges varighed. Der er ligeledes et tilbud for erfarne tillidsrepræsentanter via TR-G4, såvel som der etableres TR-X-kurser ad hoc.

Kurserne afvikles som internatkurser på uddannelsessteder, der er godkendt af de offentlige myndigheder.

Kursernes indhold varierer, men generelt omhandler det:

 •   Tillidsrepræsentantens virke
 •   Syge- og pensionsregler
 •   Arbejdstidsbestemmelser
 •   Foreningsdannelse og dirigentvirksomhed
 •   Disciplinærsager, pligter og rettigheder
 •   Tjenestemandsretten og klagesagsbehandling
 •   Politiforbundets opbygning, forhandlingsret og organisationsforhold
 •   Personalepolitiske emner
 •   Arbejdsmiljøbestemmelser
 •   Konflikthåndtering
 •   Arbejdsetiske værdier
 •   Politiets budgetter og økonomi - centralt og decentralt
 •   Forbundets forsikringsordninger
 •   Tillidsrepræsentantens fremtidige rolle
 •   Medier og kommunikation


I 2018 er der planlagt følgende kurser: 

TR-G Grunduddannelse:

TR-G1: D. 3.-7. september, Fænøsund, Middelfart

TR-G2: D. 24.-28. september, Fænøsund, Middelfart

TR-X Ekstrauddannelse:

TR-X L/TR: D. 1.-2. november, Comwell Klarskovgaard, Korsør 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram