Hvem forhandler din løn?

CO10 - Centralorganisationen af 2010

Er en central forhandlings- og paraplyorganisation for et stort antal faglige organisationer med i alt cirka 40.000 medlemmer - alle ansat inden for eller pensioneret fra statens område.
Politiforbundet er medlem af CO10, og forbundsformand Claus Oxfeldt er næstformand i CO10.
Med staten som arbejdsgiverpart forhandler CO10 generelle løn-, ansættelses- og pensionsvilkår på medlemmernes vegne.
 
CO10 er kollektivt tilknyttet hovedorganisationen FTF. Læs også på www.co10.dk

SKAF - Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfælleskab

CO10 er en del af SKAF sammen med Lærernes Centralorganisation.

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg

Er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte. Det er CFU, der forhandler overenskomster for de statsansatte direkte med den ansvarlige minister. Ved OK-18 blev der forhandlet med innovationsministeren.  

Parterne i samarbejdet er Akademikernes Centralorganisation (AC), Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO).

Centralorganisationerne afleverer fælles krav til en overenskomstfornyelse. Derfor vil centralorganisationernes krav til overenskomstforhandlingerne, som fastlægges på kongresser og repræsentantskabsmøder i løbet af efteråret forud for forhandlingerne, ikke blive fremsendt til finansministeren.

Kravene fremsendes til CFU. Centralorganisationernes krav bliver derefter koordineret og sammenskrevet til ét fælles sæt krav, som afleveres til finansministeren ved udgangen af december måned. Koordineringen sker i CFU's forhandlingsudvalg.

Forhandlingerne med finansministeren føres i fællesskab af CFU's forhandlingsudvalg.
Læs mere på www.cfu-net.dk.
Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram