OK-18

Hovedbestyrelsen har behandlet de krav til den kommende overenskomstforhandling, som er blevet til i Politiforbundets OK-18 udvalg på baggrund af de indmeldinger,
der er kommet fra politiforeningerne. Der var til hovedbestyrelsesmødet den 23.-24. august 2017 enighed om at gå videre med de vedtagne krav til Politiforbundets centralorganisation CO10.

Det er CO10, der tager Politiforbundets krav til OK-18 videre med ind i CFU, som er Centralorganisationernes Fællesudvalg.

I CFU behandler man de indkomne krav fra alle centralorganisationerne og omdanner dem til ét fælles kravsæt. Dette kravsæt
sendes til Finansministeriet og herefter går forhandlingerne i gang.

Her kan du se tidsforløbet omkring OK-18.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram