God sikkerhed og et godt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet har stor betydning for den enkelte medarbejders livskvalitet og har afgørende indflydelse på kvaliteten af den indsats, der ydes i hverdagen. Politiarbejdet medfører løsning af opgaver, som kan indebære store risici for liv og helbred. Politifolk står ofte over for valget mellem egen sikkerhed, og beskyttelsen af andre mennesker eller vitale samfundsinteresser, hvor der kan være en konflikt mellem pligten til at gribe ind og arbejdsmiljølovens krav om beskyttelse af arbejdstageren. 

Ansvaret for arbejdsmiljøet er et fælles anliggende for alle involverede, men arbejdsgiveren har et helt særligt ansvar. Ledere på alle niveauer skal derfor have tilstrækkelig uddannelse og erfaring til på kvalificeret måde at tage ansvaret for arbejdsmiljøet.

Den enkelte medarbejder må imidlertid også tage et medansvar for arbejdsmiljøet, og ingen kan løbe fra sin del af ansvaret for at være med til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved at henvise til, at det er arbejdsgiverens, arbejdsmiljøorganisationens eller de faglige organisationers ansvar.

Mangfoldige arbejdsopgaver

Politiets opgaver er mangfoldige og ændres hele tiden i takt med, at lovgivningen ændres, og af at samfundsudviklingen og politikerne i øvrigt stiller større og større krav til den offentlige sektor.
Dette indebærer, at Politiforbundet som faglig organisation må rette sin indsats mod de samfundsændringer, der påvirker arbejdsforholdene for de ansatte ved Politiet og domstolene. 

For at sikre et optimalt arbejdsmiljø i hverdagen må arbejdsstedernes indretning og arbejdets tilrettelæggelse være af en sådan karakter, at arbejdsmiljøet påvirkes i bred forstand. Og baseres på tiltag, der forebygger sygdom, ulykker og andre skadelige påvirkninger af såvel fysisk som psykisk karakter, der følger af arbejdsforholdene. 

Sikkert og sundt arbejdsmiljø

For at fremme målsætningen om at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen skal og vil Politiforbundet arbejde for: 

  • At motivere til information om, og uddannelse i, arbejdsmiljøforhold, samt bakke op om tiltag, der kan forbedre arbejdsmiljøet.
  • At påvirke, at såvel fysiske som psykiske skader, smitte og sygdomme, som pådrages i medfør af arbejdets udførelse, anerkendes som arbejdsskader/arbejdsbetingede lidelser.
  • At medvirke til, at personalenormeringen er af en sådan størrelse, at normalt forekommende opgaver kan løses på en sikkerhedsmæssig fuld forsvarlig måde.
  • At sikre, at politiets arbejdsmiljørepræsentanter inddrages i tilrettelæggelsen af også større planlagte politiaktioner, således at sikkerhedsrisici analyseres og elimineres forinden planernes iværksættelse.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram