Arbejdsmiljørepræsentant

En sikkerhedsgruppe består af to personer: Arbejdslederen for en afdeling eller et arbejdsområde og en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt blandt de ansatte i den samme afdeling eller arbejdsområde.

Arbejdsmiljørepræsentanten adskiller sig fra tillidsrepræsentanten på to væsentlige områder:

For det første er arbejdsmiljørepræsentanten valgt af de ansatte i en afdeling eller arbejdsområde, mens tillidsrepræsentanten "kun" er valgt af de ansatte på et fagligt afgrænset område.

For det andet kan arbejdsmiljørepræsentanten ikke "væltes" af kollegerne, som tillidsrepræsentanten kan. Arbejdsmiljørepræsentanten sidder valgperioden ud og kan heller ikke selv nedlægge sit hverv. Kun hvis han eller hun forlader virksomheden eller er fraværende gennem længere tid, skal der vælges en ny sikkerhedsrepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for en periode på to år og er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter.

Læs Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejviser til politi, beredskab og fængsler.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram