Arbejdsskader

1. Hvad er en arbejdsskade?

En arbejdsskade er i princippet alle gener påført i forbindelse med tjenesten – fysisk som psykisk. Det kan være alt fra en knækket tand til en ødelagt ryg. Det er meget vigtigt at være opmærksom på skader/ulykker, såvel fysiske som psyiske.

2. Hvem skal anmelde en arbejdsskade?

Hvis du mener, at du har fået en arbejdsskade, skal du sige det til din arbejdsgiver, som så har pligt til at anmelde det til arbejdsskadestyrelsen.

 

3. Hvad kan man få af godtgørelse?

- Godtgørelse for varigt mén.
- Erstatning for tabt erhvervsevne.
- Dækning af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler.
- Erstatning til de efterladte.

4. Hvad er vigtigt at huske i forbindelse med en arbejdsskade?

Det er vigtigt, og afgørende for den yderligere sagsbehandling, at al tænkelig dokumentation indsamles til sagen. Det vil sige grundig beskrivelse af hændelsesforløb, notitser i forlængelse af anmeldelsesskema, fotos, tegninger, skitser, lægeoplysninger, vidneoplysninger. Al dokumentation er afgørende i ”first take”. Det har også stor betydning for andre forsikringstyper. 

Det vil sige alle faktuelle oplysninger og eventuelt også rekonstruktioner.

5. Hvor lang tid tager sagsbehandlingen?

Arbejdsskadesager tager typisk lang tid. I reglen et år. Men sager kan trække ud over flere år før den endelige afgørelse.

6. Hvem afgør arbejdsskadesager?

Det gør Arbejdsskadestyrelsen.

7. Kan man anke en afgørelse?

Ja, man kan erklære sig uenig i afgørelsen. Men det skal ske inden for fire uger. Ellers er det for sent. En anke rettes mod den Sociale Ankestyrelse.

 

8. Hvad er Politiforbundets rolle?

Vi bistår med juridisk ekspertise og fortolkning. Vi hjælper din lokale forening eller sikkerhedsrepræsentant med at vurdere sagen.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram