Udstyr, udrustning og køretøjer

Politiforbundet deltager løbende i udviklingen og godkendelsen af nye koncepter og udstyr inden for alle områder.

Samarbejdet med Rigspolitiet er tæt. Blandt andet udarbejdes der løbende APV’er for politiets køretøjer. 
Politiets biler indkøbes centralt af Rigspolitiet, hvorefter kredsene kan rekvirere dem.

Det er også i samarbejde med Rigspolitiet, at Politiforbundet tager stilling til forslag om indkøb af nyt udstyr, forbedringer af det eksisterende udstyr eller lignende.
Politiforbundet modtager gerne gode idéer fra kollegerne, men opfordrer til, at man først får sin idé godkendt af sin lokale sikkerhedsorganisation, hvorefter forslaget kan sendes til Rigspolitiet. 
Dernæst vil Rigspolitiet og Politiforbundet i fællesskab hurtigt tage stilling til, hvorvidt det er et forslag med ræsson i eller ej.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram