Alderspension

Politipersonale har fra 1. januar 2012 ikke længere end pligtig afgangsalder som 63-årig. Fra denne dato skal politipersonale, som alle andre tjenestemænd, selv søge sin afsked med en opsigelsesperiode på tre måneder. 

Bilag V. Pensionsudbetalingsalder for tjenestemænd ansat 1. januar 2007 og senere: 

PERSONER FØDT I

PENSIONSUDBETALINGSALDER

1953:1

60

1953:2

60

1954:1

60

1954:2

60

1955:1

60

1955:2

60

1956:1

60

1956:2

60

1957:1

60

1957:2

60

1958:1

60

1958:2

60

1959:1

60 ½

1959:2

61

1960:1

61 ½

1960:2

62

1961:1

62

1961:2

62

1962:1

62 *)

1962:2

62 *)

1963:1

63 *)

1963:2

63 *)

1964:1

63 *)

1964:2

63 *)

1965:1

63 *)

1965:2

63 *)

1966:1

63 *)

1966:2

63 *)

1967:1

64 *)

1967:2

64 *)

1968:1

64 *)

1968:2

64 *)

1969:1

64 *)

1969:2

64 *)

1970:1

64 *)

1970:2

64 *)

 

*) I 2015 kan pensionsudbetalingsalderen, der følger folkepensionsalderen, med virkning fra 2030 blive reguleret ud over 62 år som følge af stigning i den gennemsnitlige levetid, jf. § 1a i lov om social pension.
Reguleringen vil herefter ske hvert 5. år med virkning fra 15 år efter reguleringstidspunktet.
Folkepensionsalderen kan højst reguleres med 1 år ad gangen.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram