Andre pensionsordninger

Ved folkepensionsalderen bortfalder førtidstillægget. Samtidig udbetales folkepensionens grundbeløb. 

Da det maximale under-folkepensionstillæg er p.t. 44.045,45 kr. om året, og folkepensionen er p.t. 78.844,00 kr. pr. år, vil der samlet være en pensionsfremgang som folkepensionist. 

Fratrædelsesordninger

POLITIET
Det er ikke længere muligt for uchargerede politifolk at få tillagt to ekstra pensionsår ved særligt belastende arbejde, da aftalen er ophævet.

Der er alene mulighed for en frivillig fratrædelsesordning ud fra hovedaftalen.

DOMSTOLENE
Er du ansat under Domstolsstyrelsen, Domstolene eller Procesbevillingsnævnet, er aftalen om frivillig fratrædelse anderledes. 

Det er som udgangspunkt først muligt at opnå frivillig fratrædelse som 62-årig, hvor du kan vælge mellem et fratrædelsesbeløb, som efter 9, 12 eller 15 års uafbrudt ansættelse i staten udgør 2, 4 eller 6 måneders løn, eller
3 ekstra pensionsår. 

Man kan ikke få både fratrædelsesbeløb og ekstra pensionsår. 

Domstolsstyrelsen afgør, om du kan få en fratrædelsesordning.
Her kan du også opnå maksimum 37 pensionsår.

ATP

Alle lønmodtagere er omfattet af ATP-ordningen. 
Tjenestemænd under COII-området er nu omfattet af sats A-ordningen med et bidrag på
90,00 kr. pr. måned.
ATP kan først udbetales fra folkepensionsalderen.

Pension af tillæg

Visse tillæg, f.eks. polititillæg, er siden 1. oktober 1997 blevet pensionsgivende ved, at der indbetales 18% af tillægget til en PFA-konto.

Tillægget er opskrevet med de 6% (ved en særskilt lønkode (2048)), mens de resterende 12% indbetales af arbejdsgiveren (styrelsen).

Tillæg omfattet af rammeaftalen om anvendelse af lokalløn er nu også omfattet af 18% pensionsindbetaling. For administrativt personale er det nu også muligt at indgå aftale om indbetaling af 18% pension på tillæg.

Pensionsordningen udbetales i forbindelse med afsked fra jobbet.

LD (lønmodtagernes dyrtidsfond)

Du kan lade din LD-opsparing blive stående hos LD, så længe du ønsker det og uafhængigt af, om du hæver andre pensionsordninger. 

Som hovedregel skal du være 60 år for at hæve pengene, men der er visse undtagelser, bl.a. hvis du er, eller har været, ramt af livstruende sygdom.

Vær opmærksom på, at der fratrækkes en afgift til staten, når opsparingen udbetales. Afgiften udgør ca. 39% af saldoen på udbetalingstidspunktet.

Ønsker du at bestille en udbetalingsblanket, kan du ringe på telefon 70 13 13 77 og taste 1 for materialebestilling.
Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram