Børnepension og -tillæg

En pensioneret tjenestemands børn under 21 år er berettiget til børnepensionstillæg.

Børnepensionstillæg udgør i 2018 16.493,60 kr. årligt.
Hvis en tjenestemand eller pensioneret tjenestemand afgår ved døden, er tjenestemandens børn under 21 år berettigede til børnepension.

Børnepension udgør pr. i 2018 31.300,38 kr. årligt. Til forældreløse børn udbetales børnepensionen med dobbelt grundbeløb.

Både børnepensionstillæg og børnepension udbetales til barnet selv.

Børnepensionstillæg og børnepension er uafhængig af tjenestemandens lønmæssige placering og pensionsalder.

Børnepensionstillæg i forbindelse med egenpension, børnepension i forbindelse med ægtefællepension eller børnepension alene kan dog ikke overstige tjenestemandens pensionsgivende løn.

Der kan kun ydes ét børnepensionstillæg/én børnepension for hvert barn.

Gælder også adoptivbørn og stedbørn, når der er tilknyttet forsørgerpligt.

Børnepensionstillæg og børnepension modregnes ikke i SU, men betragtes som en indtægt og har dermed indflydelse på, hvor meget man må tjene ved siden af (frikort).

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram