Opsat pension

Har du under 10 års ansættelse, men mindst 3 års pensionsalder  – og fratræder du din stilling:

  • uden at opfylde betingelserne for afsked med egenpension – og
  • uden at overgå til en anden stilling, som kan medregnes i pensionsalderen,

    skal der i forbindelse med din fratræden beregnes en opsat pension på baggrund af den optjente pensionsalder og den pensionsgivende løn ved fratrædelsen.


En opsat pension kan først udbetales i forbindelse med folkepensionsalderens indtræden. Den kan dog udbetales ved det 60. år mod sædvanligt førtidsfradrag 
– eller i forbindelse med social førtidspensionering på grund af sygdom.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram