Tjenestemandspension

Et års ansættelse på fuld tid giver et års pensionsalder. 
Ved nedsat tjenestetid optjenes pensionsalderen forholdsmæssigt. Pensionsalderen kan højst blive 37 år.
Er du ansat før 1. juli 1969, optjener du pensionsanciennitet fra den dag, du opfylder begge disse kriterier: du skal både være fastansat og være fyldt 25 år. 

Er du ansat efter 1. juli 1969, optjener du pensionsanciennitet fra den dag, du blev ansat, dog tidligst fra det fyldte 25. år.

Din pension beregnes efter:

Skalatrinet på fratrædelsestidspunktet, og optjent pensionsalder, der nedrundes til hele år.
I det 1.-16. pensionsår optjenes 1,75%, i det 17.-32. år optjenes 1,5% og i det 33.-37. år optjenes 1% af den pensionsgivende løn. Det giver 57% af den pensionsgivende løn ved de maksimale 37 pensionsår. 
Hvis din pension kan beregnes efter både nye og gamle regler, foretages den aktuelle beregning med den højeste pensionsalder. 
Du kan også selv udskrive en opdateret pensionsoversigt fra www.tjenestemandspension.dk. 
Du skal benytte den udleverede pinkode. Hvis du ikke længere er i besiddelse af den, kan en ny bestilles via den pågældende hjemmeside.

Disse forhold medregnes/modregnes:

Tjenestefrihed uden løn før 1. april 1992 indgår normalt ikke i optjening af pensionsanciennitet. Ved tjenestefrihed efter 1. april 1992 er det en betingelse, at der indbetales 15% af den pensionsgivende løn for at få medregnet pensionsancienniteten. 
Fra 1. april 2001 medregnes forældreorlov i pensionsancienniteten – før denne dato blev kun de orlovsperioder, man havde ret til, medregnet i pensionsancienniteten.
Barselsorlov før 1. april 1987 – her medregnes kun perioder med løn, men ved barselsorlov efter 1. april 1987 medregnes hele den lovpligtige periode i pensionsancienniteten.
Optjening af ekstra tjenestemandspension efter de 37 pensionsår:
Læs her cirkulære fra Moderniseringsstyrelsen om optjening af ekstra tjenestemandspension efter de 37 pensionsår.
Aftalen er et resultat af aftaleforhandlingerne i 2011 og har virkning fra 1. januar 2019.
Hent cirkulæret som PDF her.
Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram