Dobbelt husførelse

Det er en kendelse fra Landskatteretten fra 5. december 2014, der åbner op for denne mulighed.

Politiforbundet har siden 2012, på vegne af et medlem fra Nordjylland, kæmpet for, at Politiskolen skulle anerkendes som en midlertidig arbejdsplads. Som følge af dette kan du nemlig få fradrag for ekstra udgifter til kost og logi, hvis du for eksempel bor langt væk og må anskaffe dig en ekstra bolig, mens du går på Politiskolen i Brøndbyøster.

Der er dog forskellige betingelser, der skal være opfyldt, inden udgifter til kost og logi kan fratrækkes.
Den kan du læse om i denne vejledning.

Som politiaspirant skal du også være opmærksom på, at kendelsen fra Landskatteretten alene tager stilling til ligningsmæssige fradrag i medfør af Ligningslovens § 9A om dobbelt husførelse.

Med kendelsen (som du kan læse i sin fulde ordlyd her) er der ikke taget stilling til spørgsmål om ligningsmæssige fradrag efter ligningslovens § 9C, der handler om fradrag for transport mellem hjem og arbejdsplads. 

Politiforbundet anbefaler, at du i tvivlstilfælde rådgiver dig med SKAT og søger en såkaldt forhåndstilkendegivelse.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram