Godt at vide som politiaspirant

Politiets grunduddannelse varer to år og fire måneder (pr. 1. august 2018) og er opbygget af tre semestre af henholdsvis 11, 11 og 6 måneder:

Semester 1: Skolemodul, der blandt andet indeholder almen fysisk uddannelse, sagsbehandling og rapportskrivning, borgerdialog og service, politiets rolle i samfundet, studieteknik, danskundervisning, "gadekampsuddannelse" og indsættelse i grupper. Løbende test og stopprøver.

Semester 2: Praktik i en politikreds: Opgaver i beredskabet, sagsbehandling og efterforskning.

Semester 3: Skolemodul, hvor der gås i dybden med blandt andet samfundsperspektiv, borgerdialog og service, refleksion over egen praksis samt udarbejdelse af eksamensprojekt.

SU under uddannelse

• Som politiaspirant får du SU (Statens Uddannelsesstøtte) i de perioder, hvor du er på skole.

• Da du som politiaspirant er lønnet under resten af din uddannelse, hvor du er i praktik, er der i 2011 foretaget en ændring af SU-loven vedrørende fribeløb i forbindelse med SU til politiaspiranter, som sikrer, at du som politiaspirant ikke kommer til at tjene for meget under din praktik, så du skal betale SU tilbage. Du er som politiaspirant også sikret en dispensation, hvis du overskrider dit årlige fribeløb på grund af deltagelse i særlige politiopgaver.

• Selvom du nu med den nye ordning er på SU i dine skoleperioder, er du fra første dag på Politiskolen ansat som tjenestemand. Det vil sige, at du har akkurat de samme rettigheder og pligter, i henhold til Tjenestemandloven, som dine kolleger i Politiet. Det har været yderst vigtigt for Politiforbundet at sikre, at politiaspiranter på SU har denne sikkerhed indbygget i deres ansættelse.

• Du kan læse mere om SU, SU-takster, SU-lån og så videre på hjemmesiden for Statens Uddannelsesstøtte: www.su.dk.

Direkte under Politiforbundet
• Mens du er under uddannelse, er du som medlem af Politiforbundet direkte organiseret under Politiforbundet.

• Du skal som udgangspunkt rette kontakt til Politiforbundet med dine spørgsmål eller problemstillinger, og forbundssekretærerne vil være parat til at hjælpe dig. Under din praktikperiode i en politikreds er du naturligvis velkommen til at søge vejledning hos den lokale tillidsrepræsentant.


Kontingent
• I de lønnede perioder af din uddannelse skal du betale fuld kontingent via PBS. I øjeblikket er det på 408 kroner pr. måned (takst pr. 1.5 2018).

I de perioder, hvor du modtager SU (på Politiskolen), er du fritaget for at betale kontingent.

Har du forsikringer via Politiforbundet, betales disse således (via PBS):

Gruppeulykkesforsikring betales hver måned.
Gruppelivsforsikring betales kun i de lønnede perioder.
Helbredssikring betales for dit vedkommende kun i de lønnede perioder, hvorimod du betaler for din eventuelle ægtefælle/samlever hver måned.
Forsikringspriser med videre finder du under "Medlemsinformation/Forsikringer".

• Du kan gøre det nemt for dig selv ved at tilmelde dig Betalingsservice via vores hjemmeside.

• Læs mere om, hvad Politiforbundet gør for dig som medlem under "Medlemsinformation".

Hvis du kommer til skade
Uanset om du kommer til skade på Politiskolen, eller mens du er i praktik, er det at betragte som en arbejdsskade. En tilskadekomst skal altid anmeldes til din arbejdsgiver (Rigspolitiet) via dit praktiksted eller Politiskolen. Det er dit ansvar at sikre, at det sker.

Læs mere om arbejdsskader under ”Miljø og Sikkerhed” på vores hjemmeside.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram