Politikadetter

Politikadetuddannelsen er en uddannelse inden for politiet.
Den blev oprettet i 2017.

Uddannelsen tager 6 måneder, er SU-berettiget og foregår på Politiskolen i Brøndby.

Arbejdsopgaverne for en politikadet ligger inden for bevogtning, transport af frihedsberøvede, udsendelsesopgaver samt grænsekontrol.

Politiforbundet har under Centralorganisationen af 2010 indgået organisationsaftale med Finansministeriet for politikadetter. 

Grundløn for en politikadet er p.t. 23.533 kr. om måneden. Derudover kommer der tillæg for aften- og weekendarbejde samt pension.

Vil du vide mere om jobbet eller om optagelse som politikadet, så kan du læse mere her.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram