PTSD

Nyt: Bedre muligheder for at få anerkendt PTSD

Ændret praksis i Arbejdsskadestyrelsen som følge af ny viden om PTSD

Kort om PTSD

PTSD er den eneste psykiske sygdom, som i dag er anerkendt som en erhvervssygdom.

Diagnosekriterier

PTSD skal opfylde nedenstående diagnosekriterier - efter WHO's internationale sygdomsklassifikation:

Hvem går du til?

Hvis du har mistanke om, at du har udviklet PTSD som følge af dit arbejde, skal du:

Behandling af arbejdsskadesager

Hvem behandler din sag - og hvad er dine klagemuligheder

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram