Behandling af arbejdsskadesager

Det er Arbejdsskadestyrelsen, som er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet, der behandler arbejdsskadesager.

Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en skade eller en sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade.

Det er også Arbejdsskadestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvor stor en erstatning du kan få tilkendt for en arbejdsskade.

Er du utilfreds med Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, kan du klage til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsens afgørelse kan ankes til en domstol.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram