Kort om PTSD

 • PTSD står for Post Traumatic Stress Disorder - også kaldet post traumatisk belastningsreaktion på dansk.

 • PTSD er en psykisk tilstand, man risikerer at udvikle, hvis man har været udsat for traumatiske hændelser. 
  Se også diagnosekriterier

 • Symptomerne på PTSD er blandt andet: Flashbachs, mareridt og søvnbesvær. Man er irritabel, har vredesudbrud og man farer let sammen.
  Se også diagnosekriterier

 •  PTSD kom på erhvervssygdomsfortegnelsen i 2005.

  Før 2005 kunne PTSD således kun anerkendes efter en konkret vurdering og fremlæggelse for Erhvervsygdomsudvalget.

 • Behandling er psykoterapi, hvor man bearbejder sine traumatiske oplevelser og sine følelser i forbindelse med dem ved at tale om dem i detaljer mange gange.

 • Der er ingen medicin, der hjælper på PTSD. Men hvis man udvikler en depression, kan man have gavn af at få antidepressiv medicin samtidig med, at man får psykoterapi.
Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram