Nyt: Bedre muligheder for at få anerkendt PTSD

Mulighederne for at få anerkendt PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) som en erhvervssygdom er fremover blevet bedre.

Det gælder både PTSD, der viser sig inden for seks måneder og PTSD, der viser sig senere.

Arbejdsskadestyrelsen ændrer nemlig praksis, efter at der i forsommeren 2013 er kommet ny viden om sygdommen.
Det betyder, at man får mulighed for at få anerkendt PTSD som en erhvervssygdom, selv om sygdommen først er brudt ud i fuldt omfang over seks måneder efter, at man har været udsat for en traumatisk begivenhed.  

Problematisk praksis

Tidligere har den overvejende praksis i Arbejdsskadestyrelsen været at afvise sager om PTSD, hvis personerne ikke har været til læge med tegn på sygdommen inden for de første seks måneder efter, de var udsat for en traumatisk begivenhed.

- Politiforbundet har altid anset Arbejdsskadestyrelsens praksis som yderst problematisk. Symptomerne på PTSD forsvinder jo ikke, fordi man åbner døren til lægen. Derfor har vi haft svært ved at forstå, at Arbejdsskadestyrelsen har fundet det så afgørende for en anerkendelse af PTSD, at man har været til læge inden for de første seks måneder efter en traumatisk hændelse, siger forbundssekretær Flemming Olsen, der siden 2002 har behandlet arbejdsskadesager i Politiforbundet.

Han glæder sig derfor over, at Arbejdsskadestyrelsen nu retter ind - og laver om på deres alt for restriktive praksis. Det sker efter en videnskabelig udredningsrapport om PTSD konkluderer, at PTSD godt kan udvikles senere end seks måneder efter, man har oplevet noget traumatisk.

Rapporten vurderer, at omkring 25 procent af alle PTSD-tilfælde er forsinket PTSD, og at PTSD forekommer hyppigere blandt professionelle faggrupper - for eksempel politifolk - end blandt andre.

Få genoptaget din sag

I forbindelse med den ændrede praksis har medlemmer af Politiforbundet, der tidligere har fået afvist en sag om PTSD i Arbejdsskadestyrelsen, på trods af at de har været ude for en traumatisk hændelse, nu mulighed for at få deres sag genoptaget og vurderet på ny.

Flemming Olsen slår dog fast, at diagnosekravene og dokumentationskravene i forbindelse med en PTSD-arbejdsskadesag er lige så omfattende som hidtil. Det er alene muligheden for at få anerkendt PTSD som en erhvervssygdom, selvom den først viser sig efter seks måneder, som er blevet nemmere.

Ønsker man at få genoptaget en afvist sag om PTSD i Arbejdsskadestyrelsen, skal man kontakte sin lokale foreningsformand.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram