FAQ

1. Hvorfor giver Politiforbundet socialrådgiverbistand?

Det gør vi for at hjælpe medlemmer, der er kommet i social nød – typisk i forhold til kommunen. Det kan være i forbindelse med tilskadekomst og sygdom, og når man helt eller delvist må forlade tjenesten. Politiforbundet mener dog, at det naturligt burde påhvile arbejdsgiveren at tage hånd om sine ansatte med sådan en ordning.

2. Hvad menes der med socialrådgiverbistand?

Det betyder, at man får tilknyttet en socialrådgiver, som kender til de vilkår og regler og sagsgange, der bruges i kommuner og regioner. Man får kort sagt hjælp.

 

3. Hvornår har medlemmer behov for bistand?

Det vil typisk være medlemmer, der af forskellige årsager ikke længere kan overskue eller har overskud til at klare svære situationer.

 

4. Hvordan opnår man socialrådgiverbistand? 

Det får man ved at rette henvendelse til sin lokale forening/tillidsrepræsentant. Foreningen/tillidsrepræsentanten indstiller så anmodningen til forbundet. Socialrådgiverbistand søges KUN via lokale den forening – altså IKKE ved rette direkte henvendelse til Politiforbundet.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram