FAQ

1. Hvem kan deltage?
Alle medlemmer af Politiforbundet kan deltage i studiekredsene.

2. Får jeg tjenestefri?
Delvist – der er 10 timers forberedelse, som må ske i fritiden. Der gives til gengæld tjenestefri til afslutningen.

3. Hvordan tilmelder jeg mig?
Det gør du hos din lokale forening/tillidsrepræsentant.

4. Er det gratis at deltage?
Ja, men den lokale forening kan vælge at opkræve et mindre beløb som egenbetaling i forbindelse med studiekredsafslutningen.

5. Betaler foreningerne selv?
Foreningerne får et tilskud på op til 1.900 kroner pr. deltager. Eventuelle yderligere udgifter afholder foreningen selv.

6. Er der et loft over antallet af deltagere?
Politiforbundet har besluttet, at der er et forholdsmæssigt loft over antallet, som forbundet vil yde tilskud til. Men foreningerne kan vælge selv at betale for resten.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram