Politiforbundets studiekredse

Politi Moede Omkring Bord
Det er Politiforbundet, som i samarbejde med politiforeningerne arrangerer studiekredsene.
Her får medlemmerne mulighed for debattere og diskutere deres fag fra nye vinkler.
Ønsket er, at alle medlemmer skal have mulighed for at holde hverdagen og arbejdspladsen ud i strakt arm.
Studiekredsene skal opleves som en blanding af fagligt åndehul og socialt samvær.
Studiekredspakke til sæson 2018/2019 
- Dialogdug (den trykte version udleveres til den enkelte forening)
 

Studiekredsene foregår i de enkelte foreninger

Det er her man modtager tilmeldinger, arrangerer og sørger for logi og forplejning. Foreningerne står med andre ord for alt det praktiske.
Studiekredsene er tænkt som indledende gruppearbejde med mindre studiekredse, hvor deltagerne diskuterer og behandler de aktuelle emner. Efterfølgende vil der blive samlet op ved et større fællesarrangement.
Fællesarrangementet er typisk af et et par dages varighed - med debat, oplægsholdere udefra og arbejdsgrupper og festmiddag.
Forud for studiekredsene har et udvalg under Politiforbundet udarbejdet obligatoriske emner, som skal debatteres, og hvor konklusionerne efterfølgende samles op i forbundet.
Foreningerne sammenskriver de forskellige konklusioner og indsender til forbundet. Her vil man offentliggøre sammenskrivningen.
Emnerne kan sprede sig over alt: Fra den strengt faglige dygtiggørelse og værktøjskasse til etik, politik og store aktuelle begivenheder som politireformen.
Efter reformen har studiekredsene været en oplagt mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af kredsenes stationer.
I den forstand nedbryder den årlige fagfestival mange mentale barrierer mellem afdelinger og stationer.
Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram