Politiforbundets nyhedsbrev nr. 3 2016 - om opgaveglidning

Politiforbundet bakker op om opgaveglidning
  19/4/2016

I dag har Rigspolitiet udsendt en oversigt over opgaver, som skal fjernes fra polititjenestemænd og flyttes over til andre faggrupper.

Den såkaldte opgaveglidning.

I alt forventes politiet på den måde at frigøre 150 polititjenestemænd til kerneopgaver.

Det drejer sig om fire områder, som pt. varetages af polititjenestemænd:

  •         ATK. Polititjenestemænd skal erstattes af civile ATK-målere.
  •         Køreprøver. 40 civile sagkyndige skal erstatte polititjenestemænd i hele landet. Med tiden skal polititjenestemænd erstattes af civile på området.
  •         Alarm 112. Civile alarmoperatører ansættes for at arbejde sammen med politiuddannede. Der er tale om et forsøg, som skal evalueres efter 6 måneder.
  •         Politianklagere. Alle polititjenestemænd skal frigøres, når der er økonomisk grundlag til stede.

Yderligere områder som 114-servicecentrene, registrering af asylansøgere, 1. linje paskontrol, arrestanttransporter og særtransporter er under vurdering i forhold til opgaveglidning

Opgaveglidningen er en del af Politiets Flerårsaftale. Den er et politisk krav, og som sådan uundgåelig.

Politiforbundet ser sig i den forbindelse nødsaget til at tage et medansvar - ikke mindst af hensyn til den løbende nedslidning af politifolk og forringelse af arbejdsmiljøet.
Hensynet til politiets situation, faglighed og ønsket om befolkningens fortsatte tillid til politiet gør, at Politiforbundet tager medansvar for løsninger, selvom det kræver hårde kompromiser.

Politiforbundet har været i tæt dialog med Rigspolitiet vedrørende områder, som kunne overtages af andre faggrupper. Dialogen har været god og åben.
Politiet skal løse de opgaver, som bedst varetages af politiuddannede med hensyn til faglighed, retssikkerhed og tryghed.

Når Politiforbundet alligevel har valgt at gå i dialog, skyldes det hensynet til øjeblikkets krise i politiet. Vi har et klart ønske om at bevare politiet som en del af det rummelige arbejdsmarked.

Politiet er en hjørnesten i samfundet og eneste fagligt kompetente myndighed i vores demokrati og retssamfund på disse områder. Vi har borgernes tillid, og politiet er underlagt kontrol og krav, som gør, at myndighedsudøvelse, efterforskning, magtanvendelse og tryghedsskabende indsats kun skal varetages af politiet.

Der skal være lige ret til tryghed for alle, uanset postnummer eller indkomst.

Det har været afgørende for Politiforbundet at tænke langsigtet og ikke lade den nuværende situation resultere i hovsa-løsninger, som umiddelbart kan virke besnærende.

Derfor har Politiforbundet eksempelvis afvist at tage medansvar for, at soldater med skarpladte våben skal bevogte potentielle terrormål i København. Til gengæld har vi tilkendegivet, at Forsvaret midlertidigt kan assistere under ledelse af politiet ved grænsen.

Vi mener, at der er en væsentlig forskel i signalværdien og trygheden i et åbent demokratisk samfund.

I Politiforbundets øjne er den øjeblikkelige krise forstærket af, at hverken politikere eller politiets øverste ledelse lyttede til Politiforbundets advarsler om konsekvensen af den løbende udhuling af politistyrken samt, at der ikke blev udvist rettidig omhu i forhold til udviklingen og de mulige globale scenarier. Alligevel har Politiforbundet valgt at tage medansvar for og deltage konstruktivt i processen med at frigøre polititjenestemænd.

Det handler for Politiforbundet om fremadrettet og hurtigst muligt at sikre et acceptabelt arbejdsmiljø og tålelige arbejdsforhold, samt at genskabe tilliden til politiet som tryghedsskaber - også lokalt.

Vi har over for Rigspolitiet udtrykt forventning om, at ledelserne lokalt tager hånd om de kolleger, som er i målgruppen for den tilrettelagte opgaveglidning med råd og vejledning.

På samme måde FORVENTER vi, at ledelsen tager udfordringen op med at sikre de berørte kollegers kompetencer og motivation til et fortsat godt arbejdsliv i politiet.

I forbindelse med opgaveglidningen står din lokale politiforening og Politiforbundet naturligvis klar med råd og vejledning.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram