Reformer, nye kriminalitetsformer og stramme rammer gør det svært for nordisk politi

De nordiske landes rigspolitichefer og fagforeningsformænd har netop været samlet to dage i Oslo. Der var bred enighed – både fra arbejdsgiverside og foreningsside – om, at de nordiske politikorps alle er meget påvirket af reformer, nye udfordringer inden for kriminalitetsbekæmpelse samt stramme økonomiske rammer.
  25/4/2017

Politiet i de nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island) oplever den samme tendens inden for kriminalitetsudviklingen. Den traditionelle kriminalitet er faldende, mens kriminalitet, der begås via blandt andet internettet, er kraftigt stigende. Det er en mere kompleks og krævende kriminalitet at efterforske.

Samtidigt har politiet i alle de nordiske lande gennemgået store reformer, de økonomiske rammer er stramme, og politistyrken er faldende i flere af landene. For at sikre den nødvendige udvikling og satsning inden for teknologi, metoder samt ledelses- og kompetenceudvikling er et godt samarbejde afgørende mellem politiets ledelse og fagforeningerne – både nationalt og i nordisk regi.

Det var der enighed om på todagesmødet i Oslo. Her var der også enighed om, at det kræver, at politikerne bevilger flere penge til politiet, hvis enderne skal nå sammen – blandt andet til digitaliseringen af politiet.

Nordisk Politiforbund havde forinden mødet fremsendt forslag til emner, der burde drøftes i nordisk regi, og det var altså i høj grad disse, som dannede grundlag for mødet.

Fra Danmark deltog rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg, formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt og forbundssekretær Claus Redder Madsen, Nordisk Politiforbund.

Læs den fælles nordiske udtalelse fra mødet her.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram