Forlængelse af den praktiske tjeneste på tre måneder for nogle politielever

Rigspolitiet har i samarbejde med Politiforbundet besluttet at forlænge den praktiske tjeneste for en gruppe politielever, der ellers skulle retur til Politiskolen i henholdsvis starten af september og december 2017. Forlængelsen gælder politielever ansat den 1. maj 2016, og som er stationeret i politikredsene på Sjælland og Fyn samt alle politistuderende ansat den 1. august 2016.
  25/8/2017

Det er en midlertidig løsning for at frigøre flere politifolk til at lave kerneopgaver ude i politikredsene. Det betyder, at politikredsene får 70 ekstra politifolk frem til november og op til 200 ekstra politifolk fra december til februar 2018.

- Der er brug for flere politifolk til at løfte mange opgaver. Vi har i Politiforbundet været med til at finde en midlertidig løsning på en stor udfordring med manglende ressourcer. Det er fornuftigt at forlænge den praktiske tjeneste i tre måneder for en gruppe af politieleverne, så vi kan få flere politifolk ud på gaden og løse kerneopgaver, udtaler forbundsformand Claus Oxfeldt.

- Det er afgørende vigtigt for Politiforbundet, at denne midlertidige løsning ikke får konsekvenser for fastansættelsestidspunktet, og at de pågældende elever fortsat vil blive fastansat efter to år, pointerer Claus Oxfeldt.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram