Formandskabet på dialogtur rundt i Danmark

I efteråret 2017 begynder 2 x Claus deres store Danmarksturné rundt til alle politikredse for at besøge medlemmerne. Det er nærmere bestemt forbundsformand og næstformand, Claus Oxfeldt og Claus Hartmann, der skal ud og møde dig og dine kolleger for at høre mere om, hvad der optager jer netop nu.
  30/8/2017

I april blev Claus Oxfeldt og Claus Hartmann genvalgt som Politiforbundets øverste politiske ledelse. Til daglig har de deres gang på forbundskontoret på H. C. Andersens Boulevard i København, og deres hverdag er som regel fyldt op med et hav af møder, udadvendte eller mere interne aktiviteter. Men fra september til december vil de løbende komme på besøg i alle politikredse.

- Det er vigtigt for os at komme ud og tale med kollegerne. Vi repræsenterer knap 11.000 politifolk, og i en travl hverdag har vi desværre ikke tid til at nå ud og tale med alle dem, vi egentlig gerne ville. Men det er en klar prioritering fra vores side, at vi nu kommer ud og møder kollegerne, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Næstformand Claus Hartmann supplerer:

- Vi vil gerne lytte til kollegerne og høre, hvordan de oplever deres arbejde, og hvilke udfordringer de møder i det daglige. Og så vil vi naturligvis også gerne fortælle om den situation, vi politisk befinder os i, og vi vil gerne i dialog med kollegerne om den retning og strategi, vi forsøger at lægge fra forbundets side.

Dialogen er med andre ord i højsædet på denne Danmarksturné. Der skal lyttes og debatteres om, hvordan det står til med politiets opgaver og arbejdsmiljø. Formandskabet er naturligvis allerede klar over, at medlemmerne har en utrolig presset hverdag. At opgaverne er langt flere end hænderne til at løse dem, og at det er rigtig svært at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen.

- Men vi glæder os meget til at komme rundt i landet og høre, hvor skoen trykker i de forskellige kredse og afdelinger, eller om hvordan man har løst eller håndteret opgaver på en god eller anderledes måde. Vi ved, at man mange steder er endnu hårdere presset, end dengang vi var på rundtur tilbage i 2013, og derfor vil vi også gerne høre konkrete eksempler om arbejdsmiljø og opgaveløsning, siger Claus Oxfeldt og tilføjer:

- Forhåbentlig kan vi have nogle konstruktive debatter, som vi i Politiforbundet også kan arbejde videre med.

“Afstøvning”

 Danmarksturnéen og den store medlemsundersøgelse, som blev sat i gang i slutningen af august, er begge konkrete tiltag, der er skudt i gang netop for at åbne op for en – i nogles øjne – ”støvet” fagforening.

- Jeg er sikker på, vi kan blive bedre til at lytte til hinanden, hvis vi får gang i en fælles samtale. Jeg kan kun opfordre til, at så mange som muligt, hvis vagtskemaet tillader det, møder op til fyraftens- eller gå-hjemmøder og får en snak med os om de faglige udfordringer. Kun på den måde kan vi blive bedre til at hjælpe og blive bedre til at repræsentere kollegerne, når der skal kæmpes nogle faglige kampe, siger Claus Oxfeldt.

Forbundsformanden lægger heller ikke skjul på at netop dialogen er i højsædet.

- Der kan være frustrationer og bekymringer hos kollegerne, som fylder meget i det daglige ude omkring, og det kan godt være, at de frustrationer sendes i retning mod Politiforbundet, hvor man tænker: ”Hvorfor gør Politiforbundet ikke noget ved det?”, og det ser jeg frem til at komme ud og få en debat omkring, siger Claus Oxfeldt.


Hvordan foregår møderne?

Det er politiforeningerne, der har fået i opdrag at melde ind på nogle bestemte datoer og selv stå for at arrangere en turnédag med forbundsformanden og næstformanden i den pågældende politikreds. Det betyder også, at Danmarksturnéen bliver en blanding af uformelle snakke og rundture, frokoststuemøder, store gå-hjem-møder eller fyraftensmøder. Det er op til den enkelte politiforening at planlægge en dag som, netop de synes, giver mest mening.

Kontakt din foreningsformand, hvis du er i tvivl om, hvad og hvornår der er arrangeret noget i din politikreds.

- Vi håber på at møde en masse gode kolleger, der knokler hver dag. Vi håber, at vi kan tage en bunke erfaringer med hjem, som vi kan bruge i vores daglige arbejde, afslutter næstformand Claus Hartmann. 

Følg med på Facebook

På Politiforbundets Facebookside kan du følge med i, hvor på Danmarksturnéen forbundsformanden og næstformanden er henne i landet.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram