"Krisemøde" med rigspolitichefen

I forbindelse med kritikken af Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg i dag i flere medier, har Politiforbundet aftalt et ”krisemøde” med rigspolitichefen. Politiets medarbejdere har gennem lang tid oplevet store frustrationer i forhold til den virkelighed, de oplever og skal servicere borgerne under, og så den virkelighed som meldes ud fra politiets øverste ledelse.
  8/8/2017

De to opleves som meget forskellige. Politiforbundet tager disse frustrationer særdeles alvorligt. Ansatte skal kunne have tillid til deres ledelse.

Politiforbundet vil derfor i dag afkræve rigspolitichefen svar på, hvordan han og den øverste ledelse vil sikre, at der er tillid til, at ledelsen kommunikerer retvisende internt og udadtil.
Det står klart, at politiet gennem en årrække har været hårdt presset på ressourcer, og aktuelt er ekstraordinært presset af afgivelser på op mod 1.200 årsværk til grænsekontrol og bevogtning.

Det har naturligvis stor negativ betydning for arbejdsmiljøet og for betjeningen af borgerne. Derfor kræver det markante prioriteringer i forhold til politiets indsats og synlighed. Disse prioriteringer og deres konsekvenser bør altid fremgå tydeligt i ledelsens kommunikation med medarbejderne, i offentligheden og i forhold til politikerne.

Alt for mange politifolk føler i dag, at de skal stå på mål over for borgenes skuffede forventninger, uden at ledelsen bakker dem op.

Politiforbundet har i længere tid fortalt politikere og offentligheden, hvordan det forholder sig.
Det er dog væsentligt, at de ansatte føler at den øverste ledelse tager samme problemer og virkelighed alvorligt.

(Læs også Rigspolitichef: Jeg har ikke lagt skjul på at vi er presset)

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram