Finanslov 2018: En sejr for politifolkenes arbejdsliv og for borgerne

Folketinget har nu vedtaget finansloven for 2018. En finanslov som Politiforbundet ser som en stor sejr, da det blandt andet betyder en udvidelse af politistyrken med 300 politifolk over de kommende to år.
  22/12/2017

Politiet bliver tilgodeset i finansloven med cirka 1,3 milliarder kroner i årene 2018-2021.

- Det har i mange år været en mærkesag for Politiforbundet og meget væsentligt for os at få udvidet politistyrken. Og der bliver nu tale om en nettoudvidelse på 300 politifolk, som helt sikkert vil kunne mærkes, udtaler forbundsformand Claus Oxfeldt.

Med godt 10.800 politifolk ved udgangen af 2017 betyder det, at politiet når op på 11.100 politifolk med udgangen af 2019. Det er samme antal, som ved udgangen af 2011, dengang politiets faste normativ blev afskaffet, trods store advarsler fra Politiforbundet.

Dette meroptag ved finansloven 2018 kommer ud over det meroptag på i alt 300 politistuderende i 2016 og 2017, der blev aftalt med flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019.

Tæt på et fast normativ

- Politiforbundet har kæmpet en lang, sej kamp for at få en nettoudvidelse af politistyrken, men også for at få genindført et fast normativ. Nu ser det ud til, at vi er på vej mod, hvad der ligner et fast normativ. Det er en sejr, at politikerne har indset behovet for at sikre at der er et minimum af politifolk, og en rød linje, som normativet ikke må falde ned under, siger Claus Oxfeldt.

Politikerne har lyttet

Forbundsformanden glæder sig over, at tingene går den rigtige vej i forhold til at sikre bedre arbejdsforhold for kollegerne.

- Dansk politi har været presset i bund siden 2015, og det lader nu til, at politikerne blandt andet har lyttet til Politiforbundet. Jeg glæder mig over denne politiske anerkendelse, og at det ligeså stille går den rigtige vej for at forbedre arbejdsvilkårene og arbejdsmiljøet for vores kolleger. Flere politifolk betyder også bedre muligheder for tjenesteplanlægning og for at kunne holde fri med familien.

- Lidt malurt skal dog også adresseres. Hvor er det ærgerligt, at vi skulle så tæt på ”kanten”, før der blev reageret, siger Claus Oxfeldt.

- Det er alligevel en rigtig god fornemmelse at gå juledagene i møde på. Det begynder så småt at lysne, afslutter Claus Oxfeldt, der ønsker alle medlemmer en rigtig god jul og et godt nytår.

 

Hovedpunkter vedrørende politiet i finansloven for 2018:

  • Et meroptag på i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019. Der er tale om et nettooptag, som modsvarer det antal kolleger, der lader sig pensionere i samme periode.

  • 90 frigivne årsværk, da transportantkørsel overgår til Kriminalforsorgen. Overdragelsen af arrestanttransporter vil ske gradvist fra efteråret 2018 med henblik på fuld overdragelse fra januar 2019.

  • Der afsættes ca. 1,26 mia. kr. i 2018-2021 til styrkelse af politiet.

  • Bedre fysisk faciliteter for personalet ved den midlertidige grænsekontrol.

  • En lang række tiltag i relation til tryghed og sikkerhed, herunder strafskærpelser for grov vold mv., styrkelse af PET´s rådgivningsindsats, nummerpladekontrol ved samtlige grænseovergange ved den dansk-tyske landegrænse, styrket grænsekontrol, øget indsats mod bandekriminalitet.

  • Karantæneordning i forbindelse med offentlige ydelser for dømte bandekriminelle, øget videoovervågning af frit tilgængelige steder, national strategi for cyber- og informationssikkerhed, stærkere indsats mod ungdomskriminalitet samt skærpelse af straffen for grov og organiseret handel med truede arter eller produkter af truede arter. 

  • Genindførelse af rytterisektion med 10-12 heste i Københavns Politi, hvilket dog ikke har været et ønske for Politiforbundet

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram