Leder: Politiet er på rette vej – hvis vi slipper for lappeløsninger

Forbundsformand Claus Oxfeldt
Vi skal passe på politiet. Sætte pris på det. Herunder betale en ordentlig løn, sikre et godt arbejdsmiljø og tilbyde den bedste efter- og videreuddannelse samt kompetenceudvikling. Sådan skriver forbundsformand Claus Oxfeldt i sin seneste leder i fagbladet DANSK POLITI
  6/12/2017

Det er en turbulent tid for politifaget. 
Ikke blot i Danmark – men i hele Europa.

10 års løbende nedslidning og effektiviserings-skyklapper har ramt samfundet som en boomerang, hvor det politisk er umuligt at lukke øjnene for det faktum, at der er langt flere opgaver end politifolk.
10 år, hvor kriminalitetsbilledet har slået en digital og global kolbøtte – og hvor politifaget er blevet langt mere kompliceret. 

På trods af, at vi skal drive et stadig mere forpustet politi, så skal vi samtidig også drive et nyt og udviklet politi for at kunne løse opgaverne bedst muligt.
Vi skal kombinere det bedste af det gamle med det bedste af det nye. 
Men vi står i en virkelighed, hvor meget af det gamle er blevet effektiviseret væk. 
Nemlig nærhed, lokal forankring og synlighed.

Derfor starter vi også bandeindsatser, og en lang række øvrige indsatser, fra et minus-udgangspunkt. Vi har mistet det lokale kendskab og netværk, og dermed kontakten med ”underskoven/fødekæden”.

Den viden, vi skal fodre vores systemer med, er voldsomt begrænset af, at vi ikke færdes dagligt ude blandt borgerne i en mere afslappet og forebyggende højde.
Det ved politikerne godt. Det har de forstået.
Det er det, der gør denne tid så uforudsigelig.
Så oplagt til lappeløsninger.
Så skræddersyet til handlekraft.
”Der skal ske noget nu!”

Men der kan ikke ske noget nu – for det er mange år med nedslidning, færre politifolk og øgede krav, som skal genoprettes.
Det kan kun gøres over længere tid.
Det kan ikke løses med et snuptag.
Vi skal tage et langt, sejt træk. 

Vi er faktisk godt i gang.
Men faren for politifaget lurer hele tiden, faren for, at forhastede løsninger og krav til handling, udvander politiets faglighed, og dermed samfundets tryghed, sikkerhed og tillid.
Tænk på opgaveglidningen, der rumsterer permanent som en svag hyletone under al debat om politiet.
Man kunne jo tage en lang række af politiets opgaver og give dem til private aktører og dermed frigøre polititimer.
Det ser let ud, men er i det lange løb katastrofalt.
Det er kviksand under hele den danske retssikkerhed. Det må ikke ske.
Sandheden er, ganske simpelt, at vi først nu kommer i gang med at få rettet op på fortidens synder.

Nu skal vi, mere end nogensinde, passe på politifaget, på politifolkene og tænke os godt om.
Vi skal huske, at tillid er en af de største værdier i vores samfund. Herunder tillid til de offentlige myndigheder. I Danmark har vi et politi, som befolkningen har tillid til.
Det er dét politi, som skal løse politiets opgaver – ikke andre.
Ellers ryger tilliden. Al erfaring udefra viser, at tilliden går fløjten, når politiets opgaver sælges ud. Vi skal passe på politiet. Sætte pris på det. Her-
under betale en ordentlig løn, sikre et godt arbejdsmiljø og tilbyde den bedste efter- og videreuddannelse samt kompetenceudvikling. 

Er det overskriften fra politisk hold, samtidig med at vi fortsætter den løbende udvidelse af politistyrken, som er startet med rekordstore optag på politiskolen i år, så skal vi også nok nå i mål.
Startskuddet har lydt, og vi er klar til at tage ansvar. Det kræver dog, at politikerne holder kasserne med lappegrej og pludselig handlekraft lukkede.

Således bliver det også overskrifterne på 2018 for Politiforbundets arbejde.
Løn, arbejdsmiljø, uddannelse – og at holde politifaget højt.
Vi vil kæmpe for, at udviklingen fortsætter i den rigtige retning.

Med det løfte vil jeg ønske alle medlemmer og jeres familier en glædelig jul og et godt nytår. 

Sammen kan vi gøre 2018 bedre.

 

 

 

 

I disse år skal vi, mere end nogensinde, passe på politifaget, på politifolkene og tænke os godt om.

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram