Nyhedsbrev nr. 11 2017

Læs nyhedsbrevet om OK18, uddannelse, medlemsundersøgelse og ferieplanlægning.
  6/12/2017

OK18

Der er lagt op til hårde forhandlinger mellem Moderniseringsstyrelsen og CFU, når statens OK18-forhandlingerne går i gang. Fronterne er trukket hårdt op, inden det går løs i begyndelsen af 2018. Fra Politiforbundets side går vi til forhandlingerne med ét hovedkrav, som er at få en lønstigning, der kan mærkes. 

- Jeg anerkender fuldt ud, at politifolk er frustrerede, og jeg kan godt forstå, at der er et ønske om, at der skal ske noget nu. Politifaget er blevet langt mere krævende, og det skal kunne aflæses på lønsedlen, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Inden de egentlige forhandlinger kan gå i gang afventes dog et krav fra Danmarks Lærerforening om at få genforhandlet lærernes arbejdstid, som lige nu er vedtaget ved lov og ikke gennem forhandling.

Dette kan muligvis påvirke tidsplanen for de egentlige OK18-forhandlinger, der er planlagt til at finde sted omkring uge 7 i 2018.

Det er CFU, Central Organisationernes Fællesudvalg, der forhandler på vegne af en lang række statslige organisationer, herunder Politiforbundet. I det kommende nummer af fagbladet DANSK POLITI kan du læse mere om OK18 i et særligt tema, der kommer tættere på forventninger, fakta og forløb.

 

Politikadetordningen og det tilpassede semester 2-forløb

Der er optaget 20 politikadetter på den midlertidige overbygningsuddannelse til polititjenestemand, som startede i december måned. Politiinspektør Peter Ekebjærg fra Rigspolitiets National HR-Partner gav en orientering til Politiforbundets Hovedbestyrelse omkring ordningen ved det seneste hovedbestyrelsesmøde. De væsentligste grunde til, at man vil begynde uddannelsesforløbet for kadetterne allerede nu, er, at man dels ønsker at høste erfaringer fra uddannelsen, og dels ønsker at rekruttere politikadetter fremadrettet.

Rigspolitiet vil også gerne sende et klart signal om, at det faktisk er muligt via den uddannelse forholdsvist hurtigt at blive optaget på politiets basisuddannelse, hvis man består udprøvningerne. Kadetuddannelsen er nu blevet en rekrutteringskanal ind til politiets basisuddannelse, sådan som Politiforbundet også har kæmpet for, at den skulle være.

De 20 kadetter, der nu er optagede på det særlige semester 2-forløb har 2-3 uddannelsesdage om ugen i politikredsene frem til april 2018, men passer derudover deres arbejde som politikadetter ved grænsen.


Politiforbundets medlemsundersøgelse

Politiforbundet sendte den 22. august 2017 en medlemsundersøgelse ud til alle medlemmer. Formålet var at finde ud af, hvor vi gør det godt som medlemsorganisation, og hvor vi kan blive bedre. Vi har nu modtaget jeres svar. Stor tak til alle jer, der i en travl hverdag tog jer tid til at besvare spørgeskemaet. Svarprocenten endte på 42.

Ifølge MSI Research, der har udarbejdet og gennemført undersøgelsen for Politiforbundet, er der tale om en høj svarprocent, da denne slags undersøgelser normalt ligger væsentligt lavere. Nu skal resultaterne analyseres nøje, inden der kan lægges en fremadrettet plan for, hvor og hvordan Politiforbundet kan skabe ændringer og forbedre sig – alt sammen med henblik på at skabe tilfredshed blandt vores medlemmer. Politiforbundets Hovedbestyrelse vil på en temadag den 24. januar 2018 drøfte medlemsundersøgelsens resultater og sætte rammen for det videre arbejde.
 

Ferieplanlægning og 70/30-princippet

Julen står for døren og dermed også juleferien. Vi er i Politiforbundet opmærksom på, at ferieplanlægningen kan være en udfordring. 70/30-princippet bliver i nogle politikredse fortolket meget bogstaveligt, mens det i andre kredse fungerer som en rettesnor. Fra Politiforbundets side er opfordringen til ledelserne, at de udviser anstændighed i ferieplanlægningen, og at man bruger 70/30-princippet som et udgangspunkt for ferieplanlægningen.

På seneste hovedbestyrelsesmøde var der en længere drøftelse af 70/30-princippet med politiinspektør Peter Ekebjærg fra National HR-Partner. Han understregede, at det er Rigspolitiets udgangspunkt og opfattelse, at 70/30-princippet ikke skal opfattes så rigidt, som det tilsyneladende bliver i politikredsene.


Politiets sags- og driftsstyringssystem

Københavns Vestegns Politi er i øjeblikket pilotkreds for et nyt stort sags- og driftsstyringssystem, som i 2018 skal implementeres i alle politikredse. Foreningsformand for Københavns Vestegns Politi, Jørgen Jensen, har fremlagt erfaringerne for Hovedbestyrelsen og har blandt andet sammen med kollegerne den opfattelse, at det er et brugervenligt og hurtigt system i forhold til planlægning, og at det også giver godt overblik og styring i sagsstyringssystemet. Jørgen Jensen påpegede dog, at det er meget vigtigt, at systemet ikke vil blive misbrugt i forhold til den enkelte kollega.


LO/FTF sammenlægning

Der er sat en proces i gang om, hvorvidt de to store hovedorganisationer LO og FTF skal lægges sammen til én samlet hovedorganisation. Politiforbundets Hovedbestyrelse har endnu ikke meldt noget ud om, hvorvidt vi er for eller imod en sammenlægning. Emnet skal drøftes på en temadag den 24. januar 2018 i Hovedbestyrelsen, hvor der vil blive taget endelig beslutning. På FTF’s kongres i maj 2018, skal det endeligt vedtages om sammenlægningen bliver en realitet eller ej.


Studiekreds 2018: Arbejds- og privatliv

Studiekredsmaterialet til næste års studiekreds om ”Arbejds- og privatliv” er nu sendt ud til foreningsformændene. Politiforbundet håber at så mange som muligt vil deltage. Her er link til studiekredspakken.


Den skriftlige kongresberetning

Ønsker du at blive klogere på, hvilke kampe Politiforbundet dagligt kæmper for dig, så kan det være oplysende at læse eller genlæse kongresberetningen og få indsigt i Politiforbundets arbejde og sager. Du finder den skriftlige beretning ved kongressen 2017: her.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram