Stor opbakning til blokade af politikadetter

Politiforbundet og CO10 er blevet mødt med stor opbakning fra en række faglige organisationer, der støtter op om blokaden af de kommende politikadetter.
  3/7/2017

Baggrunden for konflikten er, at forhandlingerne med Moderniseringsstyrelsen er brudt sammen, da der ikke er enighed om, at politikadetterne skal have lov til at strejke. Politiforbundet og CO10 kan ikke acceptere Moderniseringsstyrelsens krav om, at politikadetterne skal ansættes på en overenskomst, hvor de skal frasige sig almindelige lønmodtagerrettigheder, der er på arbejdsmarkedet herunder strejkeretten. Se mere her.

Moderniseringsstyrelsen kan undgå dette ved at ansætte kadetterne som tjenestemænd, men det vil de ikke.

- Moderniseringsstyrelsen må anerkende den danske model. Politikadetter på overenskomst skal kunne konflikte, skriver FTF’s formand Bente Sorgenfrey på Twitter.

Formanden for CFU Flemming Vinther udtaler i en pressemeddelelse:
- For centralorganisationerne i CFU er retten til at kunne konflikte som overenskomstansat en vital del af den danske model. Vi anerkender fuldt ud, at tjenestemænd ikke kan gå i konflikt, men når arbejdsgiverne ønsker at anvende overenskomstansættelse og ikke tjenestemandsansættelse, må de tage hele pakken med.
- Det er vigtigt for CFU at sende et klart signal med sympatiblokadevarslerne, og at vi støtter fuldt ud op om CO10 og Politiforbundet i det vitale spørgsmål om konfliktretten som en afgørende del af den danske model.

Politiforbundets forbundsformand Claus Oxfeldt er meget glad for støtten og takker for de mange tilkendegivelser fra en række faglige organisationer, der enten bakker op eller har fremsendt sympatiblokadevarsel.

- Det er en fantastisk flot opbakning til denne blokade, og vi kan jo håbe på, at vores modpart også bemærker det og forhåbentlig er med på at finde en løsning sammen med os, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Hvad betyder blokaden for kadetterne?

Blokaden betyder, at politikadetterne ikke kan tage arbejde med grænsebevogtning, som ellers var meningen. Blokadevarslet træder i kraft fra den 10. juli, men reelt først fra den 1. september, hvor det første hold af politikadetter bliver færdige med deres uddannelse. Ingen medlemmer af CO10’s organisationer må søge eller lade sig ansætte i stillinger som politikadet i politiet fra blokadens start den 10. juli. 2017. Blokaden gælder ikke tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.

Faglige organisationer varsler sympatiblokade

Der er en række faglige organisationer, der har fremsendt varsel om sympatiblokade, og det betyder, at intet overenskomstansat medlem af de pågældende organisationer, må søge eller lade sig ansætte som politikadet i politiet.

Økonomisk understøttelse til politikadetterne

Politiforbundet har med en enig Hovedbestyrelse vedtaget, at Politikadetterne bliver understøttet økonomisk, hvis det viser sig, at blokaden stadig er gældende pr. 1. september. Kadetterne vil blive kontaktet af Politiforbundet omkring dette med nærmere information umiddelbart efter sommerferien.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram