Folkemødet: Claus Oxfeldt debatterer terrorsikkerhed og psykisk syge

Forbundsformand skal deltager i dag lørdag i en debat om terrorsikring i Danmark. Også på Folkemødet skal sikkerheden være i top, og der ses konstant politifolk i gadebilledet i Allinge.
Et stadig stigende forbrug af politiressourcer. Det er fællesnævneren for de to paneldebatter, som forbundsformand Claus Oxfeldt i dag deltager i på Folkemødet på Bornholm. Den ene handler om psykisk syge og den anden om terrorsikring af Danmark.
  17/6/2017

Udrykninger og tilkald til psykisk syge personer fylder mere og mere i politiets beredskaber. Antallet af tvangsindlæggelser er stigende, og nedskæringer i psykiatrien flytter belastningen over til politiet.
Derfor er spørgsmålet i arrangementet ”Sundt sind og sammenhængende psykiatri” om, hvorvidt der er behov for en mere sammenhængende indsats og syn på psykisk syge, yderst aktuelt.
Set med Politiforbundets øjne er svaret et helt klart ja til, at der er behov for at tænke nyt.

- Der skal ske noget nu! Der er så mange mennesker, der har brug for behandling, men kun mødes af politiet – men vi er ikke behandlere. Som samfund kan vi ikke være det bekendt. Man sparer og effektiviserer ét sted, nemlig i psykiatrien, men skubber derved en endnu større regning over på politiet. Men hvad værre er, lader vi nogle sårbare mennesker i stikken, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Debatten er arrangeret af Radikale Venstre og finder sted klokken 11.15 til 12.00 i De Radikales telt på Cirkuspladsen.

Ud over Claus Oxfeldt udgøres panelet af: Charlotte Fischer, Formand, Danske Regioners Psykiatriudvalg. Hanne Roed, Socialrådgiver og regionsmedlem, Radikale Venstre. Kristian Bennedsen, Næstformand, Landsforeningen SIND. Christina Thorholm, Byrådsmedlem og Formand, Sundheds- og socialudvalg.

Danmark i terrorens frygt

Hvordan beskytter Danmark sig mod terror?
Det er det overordnede spørgsmål, som skal diskuteres lørdag klokken 13.30-16.00 i Det Kriminalpræventive Råds telt på Nordlandspladsen.
Politiforbundets forbundsformand, Claus Oxfeldt, deltager i panelet. Han vil blandt andet beskrive politiets rolle – og ikke mindst udfordringer – siden 2015, hvor København blev ramt af et terroranslag.

Blandt andet de mange polititimer, der i dag bruges på fast bevogtning af objekter samt det øgede behov for sikkerhed ved større arrangerementer, som for eksempel Folkemødet.

I panelet sidder blandt andre: Svend Larsen, politidirektør i Rigspolitiet, Peter Skaarup, formand for Retsudvalget, Dansk Folkeparti. Trine Bramsen, retsordfører, Socialdemokratiet. Kasper Skov-Mikkelsen, Direktør, SikkerhedsBranchen. Carl Axel Lorentzen, Diplomingeniør, SikkerhedsBranchen. Hans Scheving, Arkitekt, Bertelsen & Scheving.

Det er SikkerhedsBranchen, som er arrangør af debatten ”Terrorsikring af Danmark – betonklodser eller omtanke?”.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram