Politiforbundet på Folkemødet 2017

Mød Politiforbundet på Folkemødet på Bornholm 2017
  1/6/2017

Igen i år deltager Politiforbundet på Folkemødet på Bornholm. Det bliver ikke med egne arrangementer i år, men med deltagelse i tematiske debatter som vedrører Politiforbundets arbejde.

Her kan du få et overblik over, hvad Politiforbundet deltager i. Det er forbundsformand Claus Oxfeldt og medlem af Forhandlingsudvalget Jørgen Olsen fra Rigspolitiforeningen, der deltager i paneldebatterne.

FREDAG 

Kl. 16.30-17.50 Den Uafhængige Politiklagemyndighed "Hvem holder øje med politiet?"

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har, som den myndighed, der holder øje med politiet, en vigtig rolle i samfundet, og der kan være mange forskellige forventninger til myndighedens arbejde. Hvordan skal der holdes øje med politiet? Dette diskuteres i et debatpanel, og diskussionen sættes i gang med spørgsmålene: - Hvorfor skal der holdes øje med politiet? - Er det overhovedet vigtigt at undersøge sager, hvor borgere, der selv er gerningsmænd, bliver dræbt af politiet – eksempelvis gerningsmanden til terrorangrebet på Krudttønden? - Hvordan sikres der en tilbundsgående og effektiv undersøgelse af politiets magtanvendelse? - Hvordan sikres Politiklagemyndighedens uafhængighed? - Hvad er faldgruberne?

Deltagere: Jørgen Olsen, Politiforbundet. Elisabeth Mejnertz, landsdommer, Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Hanne Rahbeck, advokat, Nyborg & Rørdam. Claus Juul, juridisk konsulent, Amnesty International. Ordstyrer for arrangementet: Journalist Klaus Bundgård Povlsen, Danmarks Radio.
Sted: J38 Institut for Menneskerettigheder - Kæmpestranden

Kl. 17.00-18.00 Lederens rolle i fornyelsen af den offentlig sektor

Fem faglige organisationer går i dialog med Ledelseskommissionen om fornyelse af den offentlige sektor.
Hvilke initiativer skal der til for at forny den offentlige sektor, og hvad er ledelsens rolle? Det har fra dag et været en topprioritet for regeringen at forny og afbureaukratisere den offentlige sektor, og Ledelseskommissionen har fået en synlig rolle i debatten. Men historien viser, at ambitionen om bedre ledelse, styring og afbureaukratisering ofte ender i et styringsregime uden inddragelse af de forskellige fagligheder, men med kontrol, flere regler og regulering. Hvis de gode intentioner skal realiseres denne gang, er det afgørende, at ledere og medarbejdere involveres tæt i moderniseringsarbejdet.
Brobygningssamarbejdet består af FOA, Politiforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Kommunaldirektørforeningen og DJØF.

Deltagere: Claus Oxfeldt, Formand, Politiforbundet. David Hellemann, Koncerndirektør, Nykredit. Emma Winther, Institutionsleder, Vejle Kommune. Henning Thiesen, Formand for Offentlige Chefer, Djøf. Grete Christensen, Formand, Dansk Sygeplejeråd. Dennis Kristensen, Formand, FOA. Niels Ågesen, Næstformand, Kommunaldirektørforeningen.
Sted: F2 KL - Ved Allinge Røgeri / Bibliotek

LØRDAG

Kl. 11.15-12.00  Sundt sind og sammenhængende psykiatri

Er der brug for at se helt anderledes på psykisk syge som en samlet opgave for kommuner og regioner?
Psykisk syge misbrugere med udad-reagerende adfærd har fyldt meget i debatten. Der har været tragiske dødsfald på bosteder, og debat af om der udskrives for tidligt af Psykiatrien. Men Psykiatrien har også svært ved at rumme denne gruppe, som har brug for både psykiatrisk hjælp og en socialfaglig indsats. Særlige pladser med integreret misbrugsbehandling er på vej. Er det (godt) nok? Eller er der brug for at se helt anderledes på en meget kompleks gruppes udfordringer som en samlet opgave for kommuner og regioner? Og hvordan gør vi det i praksis?

Deltagere: Claus Oxfeldt, Politiforbundet.Charlotte Fischer, Formand, Danske Regioners Psykiatriudvalg. Hanne Roed, Socialrådgiver og regionsmedlem, Radikale Venstre. Kristian Bennedsen, Næstformand, Landsforeningen SIND. Christina Thorholm, Byrådsmedlem og Formand, Sundheds- og socialudvalg.
Sted: C20 Radikale Venstre - Cirkuspladsen

Kl. 13.30-16.00 Terrorsikring af Danmark - betonklodser eller omtanke?

Hvordan beskyttes danskerne mod terror, og hvem er ansvarlig for sikringen?
Hvordan beskytter Danmark sig mod terror? Kan vi sikre os mod angreb med skydevåben, bomber eller lastbiler, som vi har set i vores nabolande de sidste år? Hvordan gør vi, hvad har vores nabolande gjort, og hvem er ansvarlig for tiltagene? Og er de famøse betonklodser på Strøget i København overhovedet anvendelige? I løbet af debatten kan du høre en række korte faglige indlæg, der efterfølgende vil blive vendt og drejet af panelet.

Deltagere: Claus Oxfeldt, Politiforbundet. Kasper Skov-Mikkelsen, Direktør, SikkerhedsBranchen. Carl Axel Lorentzen, Diplomingeniør, SikkerhedsBranchen. Mogens Dam, Projektleder, Damasec. Henrik Færch, CEO, Damasec. Hans Scheving, Arkitekt, Bertelsen & Scheving. Peter Skaarup, formand for Retsudvalget, Dansk Folkeparti. Trine Bramsen, retsordfører, Socialdemokratiet. 
Sted: B16 Det Kriminalpræventive Råd - Nordlandspladsen 

Kl. 17.00-18.00 Politisk høvdingebold - Last man standing

Venstre mod Socialdemokratiet, Dansk Erhverv mod Fagbevægelsen. Fire høvdinge. Kun én kan vinde!
De traditionsrige Folkemøde-mesterskaber i Høvdingebold bliver afholdt for fjerde gang. De fire høvdinge, Kristian Jensen (V), Jens Joel (S), Dennis Kristensen (FOA) og Jens Klarskov (Dansk Erhverv) er klar til kamp, og der bliver ikke lagt fingre imellem, når boldene flyver lavt i Havnegade.

Fagbevægelsens hold:
Dennis Kristensen, FOA
Claus Oxfeldt, Politiforbundet
Flemming Vinther, HKKF
Elisa Bergsøe, BUPL
Lars Werge, Journalistforbundet
Kim Simonsen, HK
Henning Overgaard, 3F

Sted: Havnegade ved Brandstationen

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram