Genoptagelse af sager om erhvervsevnetab

Ulovligt at udregne erstatning for erhvervsevnetab efter forventet levealder
  30/5/2017

Politiforbundet har tidligere skrevet i nyhedsbrev nr. 2 2017, hvordan vi har været i gang med at kortlægge, hvad en EU-dom ville betyde for medlemmer, der tidligere har fået udbetalt engangserstatning for erhvervsevnetab.

EU-dommen fastslår nemlig, at dansk praksis frem til marts 2015, hvor myndighederne har differentieret erstatningen efter forventet levealder for mænd og kvinder, er imod ligebehandlingsprincippet. Den praksis har betydet, at mænd har fået lavere erstatning end kvinder.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er forpligtet til at genoptage alle relevante sager af egen drift fra dommens afsigelse den 3. september 2014 og indtil 1. marts 2015, hvor praksis blev lavet om.

Politiforbundet har også været i gang med at se på, hvilke medlemmer der kunne være berørt. Det kan ikke med tilstrækkelig stor sikkerhed garanteres at sagerne fremfindes, derfor henviser Politiforbundet til at anvende den blanket, som kan findes på AES hjemmeside. Af denne blanket angives hvilke oplysninger, der skal være tilstede og hvilke begrænsninger, der måtte være.

Her er link til genoptagelsesblanketten.

Såfremt en ansøgning om genoptagelse ikke imødekommes af AES og dette syntes at være i strid med dommen, vil sagen blive vurderet og eventuelle juridiske skridt vil blive iværksat.

Siden dommen blev omtalt, er det blevet præciseret, at erstatning for erhvervssygdomme, som er udbetalt forud for 1. januar 1999 også er omfattet af muligheden for at søge genoptagelse.

 • Genoptagelse af sager om erstatning for erhvervssygdomme, som er udbetalt af en offentlig aktør forud for 1. januar 1999, er også omfattet af muligheden for genoptagelse

 • Det er blevet præcisereret, hvilke forhold der gælder omkring forældelse af kravet på genoptagelse

  Kriterierne for, at få en sag genoptaget er:

 • At du er mand

 • At du har

  • fået anerkendt en sag om en arbejdsulykke, eller

  • har fået anerkendt en sag om en erhvervssygdom, der er anmeldt forud for den 1. januar 1999

 • At du mellem den 22. december 1984 og den 1. marts 2015 har fået beregnet og udbetalt erstatning som engangsbeløb for:

  • tab af erhvervsevne

  • varigt mén ved arbejdsskade, der er sket i perioden fra den 1. april 1978 til 31. december 1992

  • fremtidige permanente behandlingsudgifter

 • At du har været offentligt sikret

 • At din sag ikke er forældet

  EU’s direktiv om ligebehandling trådte i kraft den 22. december 1984. Mænd, der fra denne dato og frem til 1. marts 2015 har fået beregnet og udbetalt erstatning som et engangsbeløb, har som udgangspunkt krav på at få deres sag genoptaget.

  Hvis sagen genoptages, er det med mulighed for at få udbetalt en yderligere erstatning, som svarer til forskellen på det beløb, som en kvinde i samme situation ville have fået udbetalt.

  Forældelse

  Du skal være opmærksom på, at der gælder en forældelsesfrist for genoptagelse af nogle af sagerne.

  For ulykker gælder en absolut 30-årig forældelsesfrist. Den 30-årige forældelsesfrist i disse sager starter på ulykkestidspunktet. Sager om ulykker, der er sket for mere end 30 år siden, kan derfor ikke genoptages.

  For erhvervssygdomme er der ingen 30-årig forældelsesfrist.

  Hvad skal du gøre?

  Du kan bede om at få din sag genoptaget ved at bruge denne blanket:Genoptagelsesblanket

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram