Leder i DANSK POLITI: Tingene giver mening

Næstformand Claus Hartmann og jeg har taget hul på en rundtur til landets politikredse for at debattere og blive klogere på vilkårene på landets politistationer.
  17/10/2017

Også for at forklare os – for politiet er i disse år under så mange angreb, gennemgår så mange forandringer, er underlagt så massivt politisk fokus og ”handlekraft”, at det kræver forklaringer. Intet er i dag simpelt, enkelt eller ligetil.

Alt kræver hårde forhandlinger og konstante afvejninger. Rundturen har fra begyndelsen været en givende og positiv oplevelse. Vi kan allerede konstatere, at politifolk i hele landet stadig har en misundelsesværdig høj faglighed og stolthed. Samt at det netop er, når denne faglighed knækkes, underlægges excel-ark og konsulentvanvid, at politifolk får nok.

Når de skal se bunker vokse og borgere ladt i stikken.

De vil se borgerne i øjnene.

De SKAL se borgerne i øjnene.

Men det er ofte frustrerende under de nuværende tilstande. Det er i mange år heller ikke blevet gjort lettere af en mildest talt mangelfuld kommunikation fra øverste hold.

I den forstand understreger rundturen, at Politiforbundet har ret, og har haft ret i, de advarsler, vi i årevis har sendt til øverste ledelse og politikerne omkring politiets tilstand.

At den kamp, vi kæmper dagligt, fortsat gælder. Selv efter vi har fået politisk ørenlyd og velvilje til igen at udvide politistyrken. Vores rundtur viser også et udtalt behov for information og forklaring.

Der sker, og er sket, så meget, at der skal en dialog og grundig forklaring til for at forstå, hvorfor Politiforbundet arbejder, som vi gør. Og hvor bredt, vi arbejder. I forhold til direkte forhandlinger, synlighed, faglig sikring, medlemsbistand og politiske kontakter.

At alt er blevet lidt mere indviklet, langsommeligt og krævende. Vi har vores bevæggrunde. Der er en baggrund for de kompromiser, vi indgår. Afvejning er altid strategisk og taget ud fra et hensyn til, hvad der vil gavne medlemmerne. Ikke bare nu, men på den lange bane, også når det kommer til fremtidige forhandlinger om overenskomst og andre vigtige vilkår.

Der går altid noget forud, naturligvis også for de kompromiser, vi ikke er glade for eller selv har fundet på. Kompromiser, som eksempelvis forkortet uddannelse og politikadetter.

Alt er en afvejning i forhold til eventuelle yderligere skadevirkninger og manglende indflydelse ved blot at sige fra. Vi skal passe på politiet og på fagligheden.

Derfor varmer det også at modtage en mail som følgende, efter besøg i Padborg i denne måned:

”Hej formand,

Jeg vil gerne kvittere for et rigtigt godt orienteringsmøde med jer. Jeres besøg har rykket en del ved fleres opfattelse af Politiforbundet i positiv retning. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at mange har følt sig svigtet med hensyn til beslutningerne omkring rekruttering af hjemmeværn, kadetter og senest militæret, men det var også fint, at jeres besøg kastede lys over bevæggrundene. Vi er flere, der efterfølgende har talt om mødet og nu har indset, at der ligger gode, strategiske overvejelser til grund for de mange, om end negative, beslutninger for vores arbejdsliv, der er blevet truffet de seneste mange måneder.”

Ovennævnte mail viser med al tydelighed, at behovet for dialog og kommunikation er større end nogensinde. Vi vil derfor gøre alt for at intensivere og udvide mødet med vores medlemmer. At komme rundt og forklare, tage dialogen og lade os inspirere.

Der er meget at forklare og meget, som først giver mening i en direkte dialog med tid til spørgsmål og svar. Vi er nemlig i samme båd. Vi forsvarer samme faglighed. Og vi arbejder alle i en ny og presset tid. Men vi vil det samme, og vi gør alle vores bedste. Det skal vi blive bedre til at vise og forklare.

Vi skal stå sammen.

Sammen er vi stærke.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram