Stor spørgelyst på dialogturens første stop

Politikadetter under dialogmødet i Udlændingekontrolafdelingen (UKA) i Padborg.
Trivsel, rekruttering, uddannelse, seniorpolitik, udstyr og OK18. Det var de primære emner, som kollegerne ønskede at debattere med formand Claus Oxfeldt og næstformand Claus Hartmann, da de i oktober tog hul på deres dialogtur rundt i landet.
  25/10/2017

Af Karina Bjørnholdt og Stine Svarre Gaardhøj

Taastrup, Padborg, Esbjerg, Thisted, Viborg, Bording (udrejsecenter Kærshovedgård) og Holstebro.

Det er indtil videre de steder på det danske politistations-landkort, som Politiforbundets formand og næstformand har besøgt i forbindelse med deres dialogtur.

- Alle steder har vi oplevet et flot fremmøde og nogle utroligt engagerede og spørgelystne kolleger, der har taget imod os med åbne arme. Det er vi meget taknemmelige for, siger Claus Oxfeldt og Claus Hartmann.

Uartige afgivelser og panik efter terror
Emnerne, som formandskabet har debatteret med kollegerne, har været mangfoldige. Alligevel er der nogle, der er gået igen fra station til station, for i bund og grund tumler man med de samme udfordringer, om man er politiassistent i Taastrup eller Thisted. Blandt andet er det rigtigt svært at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen, når ens vagter konstant laves om, eller man med kort varsel sendes til en anden politikreds for at assistere, selvom opgaven har været kendt et stykke tid. 

- Det er simpelthen uartigt af Rigspolitiet, som en kollega fra Holstebro formulerede det med henvisning til, at Midt- og Vestjylland med et døgns varsel skulle stille med x antal politifolk til paskontrol i Københavns Lufthavn. Det skyldes, at EU har ændret Schengen-reglerne, så politiet skal kontrollere pas hos alle, der krydser Schengengrænsen.

Også den øgede fokus på operativ parathed bekymrer mange. Hvordan skabes der fortsat plads til dem, der kommer til skade i tjenesten, og til seniorerne der måske ikke kan holde til at bære sikkerhedsvest under en hel vagt?

Forbundsformand Claus Oxfeldt forklarede, at det er et emne, som optager Politiforbundet meget, for selvfølgelig skal politiet fortsat være en rummelig arbejdsplads. 

- Men det var som om, at politikerne, Rigspolititiet og politikredsene gik helt i panik og overreagerede efter terroranslaget den 14./15. februar 2015. Alle skulle pludselig være operative parate. Heldigvis er det mit indtryk, at der er ved at komme lidt ro på igen og en forståelse af, at ja – når terroanslaget rammer skal der være nok operative politifolk at sende af sted, men efterfølgende er der altså også brug for rigtig mange andre funktioner end den beredskabsmæssige, når forbrydelsen skal opklares, sagde Claus Oxfeldt.

Det naturlige valg
En forkortet politiuddannelse skaber også bekymrede miner hos mange kolleger. For hvordan skal man i fremtiden tiltrække og rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede unge mennesker, som der er så hårdt brug for, så der på sigt kommer nok politihænder til at matche den stigende opgaveportefølje? En kollega fra Viborg foreslog, at Politiforbundet skal arbejde på, at grunduddannelsen bliver på tre år igen, men ikke nødvendigvis en bacheloruddannelse. 

- Vi skal have noget prestige ind i uddannelsen igen, uddybede han.

Det er da også et faktum, at det er blevet sværere for Rigspolitiet at rekruttere nye politifolk, samtidigt med at der skal rekrutteres rigtigt mange for at fylde snart to politiskoler op. 

- Det er en udfordring. Heldigvis er Rigspolitiet og Politiforbundet enige om, at vi IKKE vil gå på kompromis med optagelseskravene. Vi må se på andre muligheder i stedet, sagde Claus Oxfeldt og kvitterede for idéen fra kollegaen.

Forbundsformanden opfordrede også til, at alle kolleger griber chancen for at videre- og efteruddanne sig, når de bliver det tilbudt – på trods af en presset hverdag. I begyndelsen af 2018 udrulles Rigspolitiets ”Politifaglige Udviklingsprogram” i politikredsene.

- Vi skal sikre os, at vi er dygtige nok, og at politiet er det naturlige valg til løsning af politifaglige opgaver, for intet er efterhånden helligt mere for politikerne, sagde forbundsformanden. 

Turen fortsætter helt ind i marts, så alle – også de færøske og grønlandske kolleger – får mulighed for at mødes med formandskabet.

Hvad siger medlemmerne?


Politiassistent Ole Meyenburg, Lokal Efterforskning, Esbjerg

Hvad synes du om formandskabets dialogtur?
- Den er jeg stor tilhænger af. At de kommer ud og mærker pulsen. 

 Hvad vil du gerne have, at Politiforbundet sætter fokus på?
- Træning i arbejdstiden. Der stilles større og større krav til, at vi er operative parate, men vi må ikke bruge en til to timer på det i arbejdstiden. Modargumentet kan være, at det ikke er tiden til at kæmpe for det nu, hvor politiet er så presset på tid, men jeg synes netop, at det er tiden. Man ved, at motion mindsker stress og sygefravær, så der er masser at vinde ved det.  

Politikommissær Lilian Jensen, Patruljetjenesten, Holstebro

Hvad synes du om formandskabets dialogtur?
- Jeg synes, det er brandgodt. Vi har haft en spændende debat, og det er godt at få kendskab til, hvad Politiforbundet arbejder for. Faktisk overrasker det mig i hvor høj grad, at Politiforbundet ved, hvad der rører sig i kredsene. Det er utroligt positivt. 

Hvor mener du, at skoen trykker mest i dansk politi?
- Trivslen. Det er næsten umuligt at få arbejds- og familielivet til at hænge sammen. Vi er for få og har alt for travlt. Afgivelserne til andre kredse gør det ikke bedre. Alligevel har vores kreds et lavt sygefravær, men jeg vil vove den påstand, at det primært skyldes, at vi har nogle engagerede personaleledere, der gør alt, hvad de kan for at få det til at hænge nogenlunde sammen.

Dialogturens videre forløb*
1. november:
Nordsjællands Politi.

3. november:
Midt- og Vestsjællands Politi.

13. november:
Københavns Politi.

30. november:
Østjyllands Politi.

5. december:
Sydsjællands og
Lolland-Falsters Politi.

11. december:
Nordjyllands Politi.

21. december:
Fyns Politi.

10. januar:
Bornholms Politi.

11. januar:
Sydøstjyllands Politi.

16.-18. januar:
Færøsk Politi.

5.-8. marts:
Grønlandsk Politi.

*Ændringer kan forekomme.

 

 

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Instagram

Instagram